Informatieavond ‘Kwaliteitsgroen in gemeente Gilze en Rijen’

30 april 2016

Fractieleden van Kern´75 en enkele leden van Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) hebben gezamenlijk een plan uitgewerkt om enkele nieuwe locaties in de gemeente te ontwikkelen tot Kwaliteitsgroen. Het idee is ontstaan vanuit de natuurcompensatie in verband met herplantplicht, waar de gemeente nog een flinke opgave heeft. Het plan is HIER te zien.

Eén van de locaties betreft een nieuw fiets- en voetpad tussen de Oranjestraat en de Ridderstraat. Het plan is voor de (recreatieve) fietsers tussen Chaamseweg en Bavelseweg een verbetering ten opzichte van de huidige situatie langs de Biestraat. De fietsverbinding is een voornemen dat in het coalitieprogramma en gemeentelijk verkeersplan opgenomen is. Door een groene aankleding over een historisch tracé is het ook een aantrekkelijk ommetje voor voetgangers uit het dorp.

Een tweede locatie is een perceel tussen Ridderstraat, Warande en Vogelvlucht dat we geheel groen willen invullen.

Graag willen we u als omwonende, belanghebbende en/of belangstellende uitnodigen voor een informatieavond over het plan Kwaliteitsgroen in gemeente Gilze en Rijen. We bespreken alle locaties en kunnen op de boven genoemde twee locaties in detail ingaan.

Op donderdagavond 12 mei om 20.00 uur in de Schakel zal de werkgroep van NLGR en Kern’75 de plannen nader toelichten.

Graag ontmoeten we u op deze avond.

Terug naar archief overzicht