Bloed, zweet en tranen

2 oktober 2016

Een gapend gat in Rijen, een Talibanplein in Gilze en een stationsomgeving die schreeuwt om een grote opknapbeurt. Drie grote projecten die heel lang duren. Veel inwoners die ongeduldig zijn. Net als wij! Kern’75 wil u bijpraten over de Centrumplannen in Gilze en Rijen en  ontwikkelingen bij het spoor.

Centrumplan Rijen
Er hadden al huizen en winkels moeten staan. Het bestemmingsplan was vastgesteld.  Door grondspeculatie en de financiële crisis is het plan in het slop geraakt. Wethouder Starreveld moest helemaal opnieuw beginnen; onderhandelingen met de projectontwikkelaar om een nieuw en haalbaar plan te maken. De gemeente en de ontwikkelaar hebben samen met inwoners en ondernemers van Rijen nieuwe schetsen gemaakt. Dit voorjaar stelde het college het voorontwerpbestemmingsplan Centrum Rijen Oost vast. Deze procedure loopt momenteel. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan afspraken met de ontwikkelaar.

Centrumplan Gilze
Bij het Centrumplan Gilze kregen we te maken met de ontwikkelingen rondom ontwikkelaars Nieuwe Borg en Laurentius. Gelukkig konden we in 2015 starten met woningbouw op eigen grond op de voetbalvelden. Er is veel belangstelling en het is mooi te zien hoe snel de ruimte zich vult.
Maar het centrumdeel, waar een supermarkt en andere winkels moeten komen, is minstens zo belangrijk voor Gilze.  Ook hier is dit voorjaar een voorontwerp bestemmingsplan in procedure genomen. Gemeente is bezig met het verwerken van alle zienswijzen.
Voor realisatie van het centrumdeel zullen er zaken moeten worden gedaan met de curator die het faillissement van Nieuwe Borg afwikkelt, dat is aan Wethouder Starreveld wel toevertrouwt. Minstens zo belangrijk zijn afspraken met de winkeliers die willen gaan verplaatsen. Als gronden verworven zijn kan gemeente plannen uitwerken met een ontwikkelaar.

Spoor
Rondom het spoor in Rijen komen diverse dossiers bij elkaar. Oversteekbaarheid spoor, tunnel bij Vijf Eiken, te veel vrachttreinen, integrale veiligheid, trillingen, geluidsschermen, wachtspoor en een verouderd en slecht bereikbaar perron. Wethouder Starreveld heeft de problematiek op de kaart gezet. De gemeente lobbyde meerdere jaren bij Provincie, Prorail en de Minister voor een integrale oplossing. De gemeentelijke ambities liggen vast in een toekomstvisie stationsomgeving. We zijn gestart met het opbouwen van een financiële reserve.  Ook hier gebeurt er erg veel achter de schermen en is het wachten op medewerking van Provincie en Rijk.

Grote projecten
Het duurt allemaal lang. Maar achter de schermen wordt er hard gewerkt. Strategische en tactische keuzes om plannen gerealiseerd te krijgen. Maar zonder dat ontwikkelaars hun verliezen op de gemeente afwentelen. Laveren tussen diverse belangen van omwonenden, ondernemers en het algemeen belang. Daarnaast moet ook  juridisch alles goed kloppen. Ook willen we vasthouden aan een plan dat past bij  de schaal van het dorp. Geen extra bouwlaag erop om geld te verdienen, de identitieit van onze kernen staat voorop.
Politiek is er brede steun voor alle plannen. In de gemeentebegroting wordt rekening gehouden met een nadeel van 3,5 miljoen Euro voor centrumplan Gilze en van 2 miljoen voor centrumplan Rijen. Bij het spoor steken we meer dan 1 miljoen Euro in voorbereiding en gaan we komende jaren jaarlijks 0,2 miljoen reserveren voor uitvoering. Veel geld maar ook erg belangrijk voor de toekomst van onze dorpen.
Voor veel inwoners geldt: eerst zien en dan geloven. Kern´75 kan geen garanties geven over de planning. Daarvoor zijn er te veel hordes te nemen. Maar de inzet en vasthoudendheid van de gemeente zal beloond gaan worden. Stap voor stap zal de voortgang zichtbaar worde. Als er goed nieuws is willen we U het graag melden.
Voor meer informatie over Kern ’75, neem contact met de fractieleden of kijk op www.kern75.nl

Terug naar archief overzicht