De laatste loodjes van 2017

28 december 2017

Afgelopen maandag 18 december hadden we onze laatste raadsvergadering van 2017. Een flinke agenda met onderwerpen zoals het Raadhuisplein, de Landschapscamping en sportaccommodaties. Per onderwerp hierbij een korte terugkoppeling.

Raadhuisplein wordt eindelijk aangepakt

Kern ’75 heeft ingestemd met de aanpassingen aan het Raadhuisplein in Rijen volgens de zogenaamde Structuurvariant Noord. Deze variant had eerder ook de voorkeur van de inwoners en ondernemers in de klankbordgroep. Volgend jaar worden de drie kruispunten Mariastraat, Regentenstraat en Nassaulaan als traditionele T-splitsingen ingericht. Daarbij geven gemotoriseerd verkeer en fietsers op de T-kruispunten voorrang aan de doorgaande weg waarop ze uitkomen. Een verkeersafwikkeling die voor alle weggebruikers veiliger en overzichtelijker wordt. Het lost het huidige probleem op waarbij de fietsers een schijnveiligheid hebben: wel voorrang hebben op het fietspad maar geen voorrang krijgen. Met deze aanpassing stelt Kern ’75 veiligheid boven onduidelijkheid. Bovendien zorgt het voor een goede verkeersafwikkeling over het plein. Deze aanpassing is ook door de Verkeerscommissie met politie en VVN als goed bevonden. Voor 2019 wordt een plan voor fase 2 uitgewerkt waarbij de noordzijde van het plein verkeersluw wordt ingericht.

Landschapscamping is mogelijk

Na twee raad- en commissievergaderingen en diverse aanpassingen heeft de raad ingestemd met een bestemmingsplan voor een landschapscamping aan de Brakken in Gilze. Er is verregaand tegemoet gekomen aan bezwaren van omwonenden. Het laatste discussiepunt in de raad was de mogelijke permanente bewoning. Het college heeft aangegeven voldoende mogelijkheden te hebben om permanente bewoning op de camping tegen te kunnen gaan. Gemeentebelang, CDA en VVD vonden dit onvoldoende en wilde een sluiting van anderhalve maand in de winter opleggen. Voor Kern ’75 was dit een stap te ver omdat we dat bij andere campings in onze gemeente ook niet opleggen. Eindelijk kan de ondernemer verder om er een mooie camping van te maken.

Sporthal Gilze

Unaniem ging de raad akkoord met de toekomstvisie binnensportaccommodaties Gilze. Daarbij is gekozen voor behoud van een sporthal in het centrum van Gilze. In de volgende stap wordt een renovatie van sporthal Achter de Tuintjes of nieuwbouw in het centrum verder uitgewerkt. Er waren complimenten voor de betrokkenheid van de verenigingen. Die zullen ook in de volgende stappen betrokken worden.

Het spoor in Rijen

Recent is door Prorail en gemeente aangekondigd dat er een nader onderzoek gaat plaatsvinden naar de spoorwegovergang Julianastraat in Rijen. Daarbij wordt de aanleg van een tunnel voor gemotoriseerd vervoer meegenomen. Kern’75 ziet dat als een grote kans. In de raadsvergadering werd een motie ingediend om zich als raad nu al uit te spreken tegen sluiting van de spoorwegovergang en een tweedeling van Rijen. Alle fracties zijn tegen zo’n tweedeling. Maar op advies van het college wordt het onderzoek afgewacht.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een mooi 2018

Terug naar archief overzicht