Pieter van Laerhoven samen en betrokken

4 februari 2018

Kern’75 kijkt vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. De komende weken stellen we onze kandidaten aan U voor in het weekblad.

Op plaats 6 van de kieslijst staat Pieter van Laerhoven, sociaal en betrokken inwoner van Molenschot. Voorzitter van MFA De Molenwiek en actief bij diverse organisaties en evenementen in Molenschot zoals onder andere carnaval, Molenschotse Kermis en Koningsdag. ‘In een kleine gemeenschap als Molenschot ben je in de organisatie van evenementen op elkaar aangewezen, maar door het #samen op te pakken kun je vaak verassend mooie resultaten behalen‘

De laatste jaren is er veel gebeurd om de leefbaarheid in Molenschot te verbeteren. De bouw van De Molenwiek, de ontwikkeling van nieuwbouw in ’t Blokske. Maar we moeten door: ‘Het zoeken en ontwikkelen van een volgende woningbouwlocatie in Molenschot is een absolute must in de komende periode. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de woonbehoefte. Dus bouwen voor zowel starters als doorstromers. Maar ook voor ouderen die kleiner willen gaan wonen maar nog niet toe zijn aan een appartement. Daarom is verzet tegen het nieuwe Luchthavenbesluit nodig, want die zet de woningbouw in Molenschot en ook Hulten op slot.’

De gemeente vindt burgerparticipatie steeds belangrijker. De burger denkt en plant mee bij nieuwe projecten en de gemeente toetst of dit haalbaar is. ‘Dit ervaar ik als positief en dit creëert een meer betrokken burger. Echter op sociaal vlak gaan we er soms teveel vanuit dat de omgeving van iemand met een zorgbehoefte het wel zal regelen. Vaak kan dit ook, maar als er geen vangnet is moet de gemeente die hulp geven die er nodig is. Ook als hier niet direct om gevraagd wordt, want soms is de weg naar hulp een lange en moeilijke route’.

Pieter van Laerhoven is een positieve en betrokken burger die gelooft in de kracht van samen. Hij voelt zich thuis bij Kern’75, er is ruimte voor discussie en ieders mening telt. Kies 21 maart a.s. voor een #betrokken partij met een sterk #team.

Terug naar archief overzicht