Wim Broeders een verenigingsmens

9 februari 2018

Kern’75 kijkt vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. De komende weken stellen we onze kandidaten aan u voor in het weekblad.

Op plaats 5 van de kieslijst staat Wim Broeders, een verenigingsmens uit Rijen Geboren op de Steenovensebaan, lagere school in Rijen, middelbare school in Dongen, getrouwd met een echte Rijense en vader van drie kinderen die inmiddels het huis uit zijn. “Via de kinderen ben ik betrokken geraakt bij de MR op school en bij de plaatselijke voetbalvereniging. Ik was betrokken bij de fusie van RAC en EVV ’58. In heb daarna een aantal bestuursfuncties vervuld bij VV Rijen waaronder zeven jaar als voorzitter. In die hoedanigheid had ik regelmatig contact met de gemeente en de lokale politiek.“

Wim is vanaf vorig jaar lid van de raadscommissie Samenleving namens Kern’75. “Als je wilt dat er iets verandert moet je zelf in beweging komen. Ik heb me vijf jaar terug aangemeld bij Kern75. De wijze waarop Kern75 het contact met de inwoners van Gilze en Rijen houdt sprak me aan. De leden staan midden in de lokale gemeenschap, zijn aanspreekbaar en betrokken in de vier kernen. In de commissie Samenleving spelen onderwerpen op het gebied van sport, onderwijs, zorg en welzijn. Onderwerpen die ons allemaal raken en die ertoe doen”.
Deze raadsperiode is een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Wim heeft de invoering ervan meegemaakt als bestuurslid van een vereniging. “De basisafspraken zijn goed. Maar de administratieve rompslomp die verenigingen ervaren is niet wenselijk. Ik wil me inzetten om de subsidieaanvraag te vereenvoudigen en meerjarige afspraken mogelijk te maken.”

Wim werkt vele jaren bij Justitie, momenteel in de ICT. Maar daarnaast was hij ook jarenlang bij de reserve/vrijwillige politie. “Ik wilde een bijdrage leveren aan een stukje veiligheid op straat. Ik heb dit altijd met veel plezier en inzet gedaan. Je ziet uiteenlopende maatschappelijke problemen. In onze gemeente mogen we trots zijn op de samenwerking tussen politie, gemeente en ook jongerenwerk en de woonstichting. We kunnen daarbij escalaties in overlastsituaties voorkomen. De bestuurlijke sancties na het oprollen van drugspanden in onze gemeente moeten we voortzetten.”

Wim Broeders is maatschappelijk betrokken en een bestuurder. Zijn motto is ‘zeg wat je doet en doe wat je zegt’. Hij voelt zich thuis bij Kern’75 door de manier waarop leden aanspreekbaar zijn. Kies 21 maart a.s. voor een #betrokken partij met een sterk #team.

Terug naar archief overzicht