Acht redenen om op Kern’75 te stemmen

12 maart 2018

21 maart is het weer zover

1. Realistisch programma
Kern’75 presenteert een afgewogen programma. Geïnspireerd door de inbreng van inwoners op vier Kern’75 markten en andere bijeenkomsten. We maken plannen af: centrumplan Rijen, centrumplan Gilze, Spoorzone, OBS de Wildschut en sporthallen. We organiseren een goed netwerk rondom jeugdzorg, participatiewet en zorg. We realiseren duurzame woningbouw in alle kernen en kwaliteitsgroen. We streven naar een gemeente die in 2040 klimaatneutraal is. Wij hebben daarvoor opnieuw uw vertrouwen nodig!

2. Wij zijn trots op onze gemeente!
De afgelopen jaren heeft Kern’75 veel voorzieningen weten te realiseren. De gemeente heeft duurzaam geïnvesteerd in scholen, sport en wegen. Er zijn huizen gebouwd in alle kernen en nieuwe bedrijven hebben zich gevestigd. Met woonlasten is onze gemeente één van de goedkoopste van Nederland. Het is belangrijk om die kwaliteiten te behouden én te versterken.

3. Samenwerken
Om onze plannen te realiseren willen we samenwerken met bewoners en bedrijven. Kern’75 wil verantwoordelijkheid dragen in een collegiaal bestuur. Een goede samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad. Samenwerking met de gemeenten Alphen en Chaam en Baarle-Nassau om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. En samenwerking met andere omliggende gemeentes in Midden Brabant.

4. Lokaal en onafhankelijk
Kern’75 is een plaatselijke politieke partij. Geen landelijke of provinciale kopstukken die voor ons spreken. Een praktische invulling van de gemeentepolitiek. We zijn pragmatisch en hebben beide voeten op de grond. De Kern’75 fractie stelt zich onafhankelijk op en blijft kritisch naar het college. In de gemeenteraad hebben we een mening en debatteren op basis van argumenten. Indien we kritiek hebben is deze opbouwend.

5. Betrokken en deskundig
Kern´75 heeft een nieuwe kieslijst. Kandidaat raadsleden hebben ervaring in het bedrijfsleven of verenigingsleven. Onze kandidaten staan midden in de samenleving en zijn eenvoudig bereikbaar en aanspreekbaar. Met de kandidaat wethouder kiest Kern’75 nadrukkelijk voor een andere bestuursstijl. Daarachter heeft Kern’75 een enthousiaste club mensen die in raadscommissies en bij projecten de raadsfractie mee wil ondersteunen. Echt teamwerk.

6. Kern’75 ontmoet
Kern’75 organiseert regelmatig ontmoetingen met inwoners en maatschappelijke organisaties. Dat doen we onder de noemer: ‘Kern’75 ontmoet’. Samen werken we aan eigen voorstellen, zoals het plan voor versterking van kwaliteitsgroen, herinrichting locatie Margriethal en de herinrichting van het Bisschop de Vetplein. De komende raadsperiode gaan we hiermee door. We komen dus niet alleen nu langs de deur voor uw stem.

7. Alle kernen
Waar je woont moet het goed zijn, maar dan wel in alle kerkdorpen. Tien jaar terug al heeft Kern´75 zijn vleugels uitgeslagen. Onze wortels liggen in Gilze en dat geeft een speciale band. Maar we zijn gegroeid in alle kernen. Met een actieve achterban en kandidaten uit Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten. We hebben aandacht voor de eigenheid van elke kern.

8. Eerlijk verhaal
We hebben geen verkiezingsbeloftes die we niet kunnen waarmaken. In de gemeenteraad weegt Kern´75 emoties en feiten. En neemt beslissingen op basis van het algemeen belang. We kunnen de beslissing uitleggen maar kunnen niet altijd iedereen tevredenstellen. Onze kieslijst bevat geen kandidaten die halverwege de periode gaan stoppen.

Terug naar archief overzicht