Nieuw speelplein voor De Bolster in Gilze

18 juni 2018

Basisschool De Bolster in Gilze krijgt een nieuw, openbaar toegankelijk schoolplein. Dit nieuwe schoolplein is qua ontwerp geinspireerd op de school: De kleurstelling van De Bolster komt erin terug en er verschijnt een speeltoestel in de vorm van een bolster. Het nieuwe ontwerp is tot stand gekomen in nauwe samenwerking en overleg tussen school, gemeente en bewoners.
Op het voorplein komen nieuwe speeltoestellen te staan waar kinderen ook buiten schooltijd kunnen spelen. Om het voorplein een meer uitnodigend en openbaar karakter te geven worden hekwerken weggehaald. Bij de realisatie van het schoolspeelplein worden de bestaande materialen (tegels, hekwerk) zoveel mogelijk hergebruikt. Ook zijn de speeltoestellen duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Tevens is er meer groen toegepast op het schoolplein en ervoor gezorgd dat het regenwater ter plaatse in de grond kan zakken.

Kern ’75 is blij dat de gemeenteraad unaniem heeft ingestemd met het voorstel tot realisatie van dit plein. Naar verwachting kan het nieuwe voorplein met ingang van het nieuwe schooljaar in gebruik worden genomen.

 

Terug naar archief overzicht