vakantie-update

17 juli 2018

 

De vakanties zijn begonnen; een mooi moment om terug te kijken op de afgelopen periode en kort even bij te praten over belangrijke zaken die de afgelopen maanden zijn besproken:

Centrumplan Gilze

Kort na de verkiezingen in Maart is er via diverse kanalen informatie gepubliceerd over de ontwikkelingen rond afronding van het centrumplan Gilze. Wij krijgen regelmatig de vraag hoe de stand van zaken nu, op dit moment is. Het parkdeel wordt momenteel bebouwd en er ligt inmiddels een mooi ontwerp voor een appartementencomplex aan de Heuvelstraat (zie foto) ter hoogte van de overgang tussen het oude, bestaande deel en het nieuwe deel.

Zoals al eerder aangegeven zijn de plannen voor het centrumdeel (hoek Lange Wagenstraat-Nieuwstraat) in een vergevorderd stadium en zouden we het liefst zo snel mogelijk de schop de grond in willen hebben. Dit kan uiteraard alleen als alle lichten op groen staan. Op dit moment lopen er nog enkele procedures bij de Raad van State die van invloed kunnen zijn op details in het project. De gemeente wacht de uitspraak van de Raad van State af voordat we verder kunnen en het centrumplan op detail verder kunnen invullen. Meer informatie over dit onderwerp vind je hier

Spoorzone Rijen

De nieuwe plannen rondom de spoorzone in Rijen bieden kansen voor de toekomst maar hebben ingrijpende gevolgen in de kern Rijen. De afgelopen weken heeft Kern ’75 intensief contact gehad met omwonenden en andere betrokkenen. Zo zijn we op huisbezoek geweest om de impact van trillingen en geluid te ervaren. Kern ’75 blijft in contact met de inwoners van Rijen om in dit traject gezamenlijk op te trekken. Meer informatie vind je hier

Basisschool De Wildschut Gilze

Net voor de start van de schoolvakantie is bekend gemaakt dat er een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente en de eigenaar van diverse panden aan de Alphenseweg die aangekocht zijn om nieuwbouw mogelijk te maken. De overeenkomst is getekend en Kern ’75-wethouder Aletta van der Veen heeft het team van De Wildschut het goede nieuws verteld. De Wildschut kan gaan bouwen aan de toekomst ! Meer informatie vind je hier

Kern ’75 wenst je een fijne vakantie !

Terug naar archief overzicht