Column: Aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

19 januari 2019

Beste Frits,

ik volg met grote belangstelling uw website raadsleden.nl en lees heel graag uw bijdragen onder de kop ‘Raadsleden van de week’. Wat een weelde hebben we in Nederland met zoveel goede raadsleden. Het is me opgevallen dat recent de ‘Raadsleden van de week’ steeds één van jullie bestuursleden betrof. Alle begrip daarvoor, want aan die sublieme kwaliteit kunnen uiteraard veel andere gemeenteraadsleden niet tippen, jullie mogen daar terecht trots op zijn. Maar nu al jullie elf bestuursleden -jullie Raad van Elf zal ik maar zeggen- inmiddels uitgeroepen zijn tot ‘raadslid van de week’ vroeg ik me in alle bescheidenheid af of we misschien een ‘gewoon’ raadslid zouden mogen voordragen als ‘raadslid van de week’.

Uiteraard heb ik geprobeerd om dat op te zoeken op jullie zeer informatieve website. Ik heb heel veel informatie kunnen vinden over vragen die elk raadslid zichzelf wel eens stelt. Wie zijn de raadsleden? Wat doet de gemeenteraad? Hoe word ik raadslid? Wat krijgt een raadslid?  Maar de cruciale vraag ‘hoe word ik raadslid van de week’ kon ik niet vinden.

Daarom wil ik, enigszins schuchter, U toch vragen de volgende ‘kandidaat-raadslid van de week’ in overweging te nemen. Voordat ik zijn naam verklap wil ik de kandidaat eerst voor U beschrijven.

Mijn kandidaat is iemand die midden tussen de mensen staat, zijn dorp en gemeente van binnen en buiten kent en ook actief is in het verenigingsleven. Hij leeft zeker niet in de bubbel van de gemeenteraad, gemeentehuis of zijn eigen villa zoals helaas vaak wordt geconstateerd. Mijn kandidaat is verder iemand die duidelijk zelf het initiatief neemt. In de kaderstellende rol als raadslid heeft hij onder andere bereikt dat het coalitieprogramma dat hij mee onderhandelt heeft, voor 75% uit zijn eigen partijprogramma bestaat. En dat nadat hij pas als derde en laatste partij aan de onderhandelingstafel mocht schuiven. Dat viel zelfs een oppositiepartij op, die daar terecht complimenten voor heeft gemaakt. Eventuele referenties daarover kan ik op uw verzoek overleggen.

Maar ook in de uitvoerende rol neemt mijn kandidaat zelf initiatieven en wacht niet af waar het college mee komt. Zo heeft hij afgelopen week een ambitieus plan gepresenteerd om kwaliteitsgroen toe te voegen vlak bij de bebouwde kom van Gilze, een knus plaatsje in het Brabantse land. Dat plan is tot stand gekomen door goede samenwerking met de lokale natuur- en landschapsvereniging en samen met omwonenden. In de uitvoering worden scholen, jongerenwerk, heemkunde en omwonenden betrokken; Burgerparticipatie in optima forma. Dit zit dan ook in de genen van de lokale partij waar mijn ‘kandidaat-raadslid van de week’ lid van is.

Het vergt natuurlijk heel wat tact om de anderen hierin mee te krijgen. Maar het lukt mijn kandidaat over het algemeen heel goed om andere partijen mee te krijgen. Dat vereist natuurlijk grondige kennis van zaken, goed luisteren naar anderen maar ook een stukje bescheidenheid van zijn zijde -ja, ik verklap het al een beetje, mijn kandidaat is van het mannelijk geslacht. Ik hoop dat dat geen bezwaar is. Van zijn zijde geen moties of amendementen die het toch niet gaan halen. Geen acties voor de bühne over onderwerpen waarover de gemeenteraad van Gilze en Rijen helemaal niet gaat. Geen gemeenteraadshogeschool waarin straks de rekenkamer, evaluaties, doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken, steggelen over referenda en een landelijk Toerustingsfonds belangrijker worden gevonden dan het gewoon realiseren van zaken die de burger wil zien. Hij zal ook niet twee of drie jaar terugkomen op beleidskeuzes die de gemeenteraad al lang gemaakt heeft en die al in uitvoering zijn.

Nee, mijn kandidaat is voor een Realpolitik. Het gaat om het realiseren van programmapunten. Het gaat bij hem niet om praatjes maar om doen. Hij heeft de blik altijd vooruit. Een fles is bij hem altijd half vol. Hij beseft ten volle dat je niet op alle punten kan scoren. En op elke slak hoeft geen zout. Hij heeft begrip dat in de uitvoering niet alles altijd perfect verloopt. Immers: het ambtelijk apparaat, het college, de wethouder en zelfs de burgemeester zijn niet onfeilbaar. En nog los van de vraag of de uitvoering aan ieders smaak voldoet.

Daarom wil ik graag iemand kandideren als ‘raadslid van de week’. Hij is sinds 2012 gemeenteraadslid namens Kern’75 in Gilze en Rijen. Ik reken erop dat het geen beletsel is dat het iemand van mijn eigen partij is. Graag wil ik mijn voordracht,waarin ik de naam ga onthullen, nader aan het voltallige elfkoppige bestuur toelichten.

Hoogachtend,

Wout

 

Terug naar archief overzicht