column – Blue Monday

24 januari 2020

Het is inmiddels vrijdagavond. Een drukke week achter de rug. Ik voel me nog steeds als op afgelopen maandag: somber en triest. Mijn “Dry January” helpt daar natuurlijk niet aan en het jaargetijde werkt ook niet mee. De zon komt pas om 8:30 op en gaat al op 17:15 uur onder: ongeveer mijn werktijden. En als ik dan eens buiten kijk (nee ik ben geen raamambtenaar) is het nog steeds somber en vooral mistig.

Mijn vertrouwensarts heeft eens gezegd dat ik het van me af moet schrijven. Schrijven hoe ik me voel en waarom dan. Nou, daar ben maar eens voor gaan zitten op mijn hotelkamer in Duitsland. Normaal denk je bij Duitsland aan Wein, Weibe und Gesang. Althans met Carnaval en Oktober-festen. Denk maar niet dat het in januari gezellig is in Duitsland. Nee, daar voelt iedereen zich dan een beetje zoals Angela Merkel: somber en triest.

Schrijven hoe ik me voel dus, somber en triest. Naast het jaargetijde komt het volgens mij ook door het journaal. Er lijkt alleen maar slecht nieuws te zijn. Trump, Brexit, coronavirus, Belastingdienst, CO2, stikstof, vuurwerk, PSV, jehova’s, oorlogen en dan vooral de talkshow-oorlog. Met name op Social Media lijkt alles negatief. Boeren verwijten de auto’s en industrie dat ze NOx uitstoten. D66 verwijt de boeren dat hun beesten precies twee keer te veel ammoniak uitwerpen.  Links hakt in op rechts. En rechtste trollen uit St. Petersburg hakken in op linkse partijen in Nederland. Groen Links krijgt van alles de schuld terwijl ze al vanaf het samengaan van de communisten, pacifisten, evangelisten en radicalen in 1990 in de oppositie zitten. En daarvoor ook.

Er wordt niet geluisterd op Social Media. Iedereen is bezig de feiten zo te framen dat ze in hun eigen straatje passen. Of nog erger: de feiten glashard te ontkennen. Sommigen kunnen dat door wetenschappelijk te klinken terwijl ze onzin verkopen. Op Twitter is de hashtag #thierrypicking trending onder veel linkse politici en volgers. Je mag drie keer raden welke populistische, xenofobe, klimaatontkennende politicus hiermee op de hak genomen wordt. Zijn bekendste uitspraak is: CO2 is ‘op zichzelf niet giftig’, het zit nota bene ‘in cola’. Allebei waar en allebei volstrekt irrelevant.

Maar ik word pas echt somber als lokale populistische, dierenfobe, begrotingontkennende politici los gaan op Social Media en melden dat gemeentehuisproblemen over de ruggen van de inwoners worden bekostigd. Dat de gemeentelijke lasten ook in Gilze en Rijen fors stijgen is een feit. Maar dat gemeentehuisproblemen daarvan de oorzaak zijn is echt kwalijke framing. De echte oorzaken zijn de sterk gestegen kosten van de jeugdzorg, door de rijksoverheid aan de gemeenten overgedragen met minder budget. Een te lage uitkering van het gemeentefonds omdat Den Haag zelf te weinig geld uitgeeft; een begrotingsoverschot van miljarden maar de gemeenten worden in 2019 gekort. Tot slot zijn de kosten voor afvalinzameling sterk gestegen. Ook hier ligt de oorzaak bij de rijksoverheid, deze heeft de belasting hiervoor namelijk verdubbeld. Deze drie problemen spelen ook bij andere gemeenten in Nederland.

Maar de druppel is toch wel dat dezelfde lokale populistische partij die zich zorgen maakt over de begroting, aankondigt om met lokale verenigingen te gaan praten. En dan gaan ze vragen of ze meer of minder subsidie willen. Ik hoor de zaal al roepen: ‘meer, meer, meer.’ Waarop de grote leider zegt: ‘Dat gaan we dan als Populisten’20 regelen.’

Zo dat staat op papier. 550 woorden. Ik voel al een beetje minder somber. Die arts had toch gelijk.

Wout

Terug naar archief overzicht