2019: Een jaar met financiële tegenvallers

8 juni 2020

Onlangs heeft de gemeenteraad de resultaten mogen ontvangen over 2019 waarin we worden geconfronteerd met een financieel tekort. De fractie van Kern ’75 is hiervan geschrokken: Ruim 1.6 miljoen is een fors bedrag in relatie tot de begroting. Waar zitten deze tegenvallers? Deze zijn onder te splitsen in 3 hoofdoorzaken: Het grootste bedrag komt voor rekening van toekomstige pensioenen van de huidige-en oud-wethouders. Het gaat hier om ruim 9 ton en het is een verplichting vanuit het Rijk om hieraan te voldoen, een keuze hebben we hierin dus niet. Uit vragen die zijn gesteld blijkt de verhouding als volgt: 89% van het bedrag is voor oud-wethouders en 11% voor de zittende wethouders. Het bedrag is dus niet voor wachtgeld zoals eerder gesuggereerd werd. Wel hadden we hier graag eerder van op de hoogte willen zijn zodat er meer mogelijkheden waren geweest om bij te sturen. Een ander grote post is dat we gronden hebben moeten afwaarderen die in de boeken stonden voor woningbouw, maar nu bestemd zijn voor horeca (locatie BadaBing). Het gaat hier over een bedrag van ruim 5 ton. Naar idee van kern ’75 hadden we hier eerder scherp op moeten zijn en dit verlies eerder moeten nemen. De laatste grote post waar we flink in de min gaan is het onderdeel WMO/jeugdzorg. Hier gaat het om een bedrag van ruim zes ton. WMO/jeugdzorg is echt een onderdeel dat de laatste jaren steeds meer een financiële uitdaging is voor vrijwel alle gemeenten in Nederland. De kosten zijn hoog en we krijgen hiervoor slechts een deel betaald vanuit het Rijk. We staan echter volledig achter het ruimhartig beleid dat we voeren om iedereen te voorzien in de benodigde ondersteuning.

Dit wetende staan we voor een grote uitdaging om in het najaar de begroting rond te krijgen. Het zal de nodige creativiteit van ons vragen om te kijken hoe slimmer met de middelen om wordt gegaan zonder al te veel te sleutelen aan de doelen die we willen bereiken. Wij kijken graag vooruit naar de plannen die eraan zitten te komen zoals de groenkwaliteitsplannen, centrumplannen, het aanpakken van wijken en straten. Soms met enige vertraging, maar het komt er wel!

 

Terug naar archief overzicht