Kern ’75 actueel: wat is er zoal besloten in de raadsvergadering van 29 april jl.

4 mei 2021

Afscheidswoordje Jeroen van Gils: omdat Jeroen verhuisd is naar Tilburg mag Jeroen geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad en de raadsfractie van Kern ’75. Tijdens de raadsvergadering bedankte de burgemeester Jeroen voor zijn inzet in de gemeenteraad met mooie woorden. Daarna bedankte Jeroen de gemeenteraad, griffie en het college op een mooie en soms ‘sauwelachtige’ wijze. Jeroen heeft aangegeven Kern ’75 achter de schermen te blijven ondersteunen. Kern ’75 is Jeroen erg dankbaar voor zijn gepassioneerde inzet en zijn blijvende betrokkenheid.

REKS: alle regio’s in Nederland moeten een ‘bod’ doen richting het Rijk hoe ze denken de energieopgave voor elkaar te krijgen tot aan 2050. De energieopgave bestaat uit stroom opwekken en hoe we anders met het gas omgaan. Onze regio doet er nog een stapje bovenop en heeft ook de klimaatopgave toegevoegd aan het bod. Dus hoe gaan we onze kernen en het buitengebied klimaatadaptief inrichten. Het REKS-bod 1.0 dat nu is gedaan zal eens in de 2 jaar geactualiseerd worden omdat veel nog niet duidelijk is en er ook nieuwe technieken bijkomen. Kern ’75 is van mening dat we een heel mooi bod hebben gedaan en zien graag het vervolg dat we samen met inwoners verder gaan vormgegeven.

Verduurzaming gemeentelijke vastgoed: met het vaststellen van een beleidsvisie verduurzamen van gemeentelijke vastgoed is besloten om – met uitzondering van het gemeentehuis – het vastgoed dat in eigendom is van de gemeente te gaan verduurzamen. Dat wil zeggen dat we de komende jaren ledverlichting, zonnepanelen, warmtepompen, enz. gaan plaatsen. Dat het gemeentehuis nu niet wordt meegenomen in de verduurzaming is enerzijds vanwege een lopend onderzoek naar vleermuizen en anderzijds de vraag of het gebouw in de toekomst ingezet blijft worden voor de ABG-organisatie waar de drie gemeenten momenteel studie naar verrichten. Kern ’75 staat volledig achter het verduurzamen van ons eigen vastgoed.

Nieuwe griffier: Joep Timmermans onze griffier gaat genieten van zijn pensioen en daarom hebben we als gemeenteraad een nieuwe griffier nodig. Na een sollicitatieprocedure is dit Saskia van Dijk geworden. Kern ’75 wenst Saskia veel werkplezier en een fijne samenwerking toe in onze mooie gemeente. Daarnaast bedankt Kern ’75 Joep voor de jarenlange samenwerking en zijn betrokken en bevlogen inzet binnen onze gemeente.

Motie met zienswijze over Wijkevoort: met uitzondering van D66 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken tegen de bouwhoogte van 25 meter voor het plan Wijkevoort waar 80 ha XXL hallen moet gaan komen. Ook is uitgesproken dat een grotere groene buffer gewenst is aan de kant van Gilze en zijn zorgen geuit over de verkeerstoename. Hiervoor gaat de door Kern ’75, PvdA, CDA en Gemeentebelang opgestelde zienswijze ingediend worden bij de gemeente Tilburg.

Inmiddels hebben enkele betrokken inwoners de Stichting Gilze Hulten Open Landschap opgericht. Via deze stichting kunnen alle inwoners een gezamenlijke zienswijze indienen. Wil je een bijdrage leveren aan het behouden van het open landschap, stuur dan je naam en adres naar: nee@geenhogedozen.nl of kijk op www.geenhogedozen.nl

Lijkt het u leuk om eens een kijkje in de keuken te doen bij Kern ’75 dan nodigen wij u uit om contact op te nemen via info@kern75.nl. Wij zoeken inwoners met een positieve blik die hun steentje bij willen dragen aan onze mooie gemeente deze nog mooier te maken. Ruud van Iersel, Martijn Bink, Pieter van Laerhoven, Wim Broeders en Corné Machielsen

Terug naar archief overzicht