‘Rondje Rijen deel 2’

11 mei 2021

‘Rondje Rijen deel 2’

Op Koningsdag haal ik mijn fiets weer uit de schuur. Op de eerste plaats felicitaties aan de inwoners van Gilze en Rijen die dit jaar een koninklijke onderscheiding mochten ontvangen.

Ik rij naar de voormalige school De Kring aan de Mgr. Ariënsstraat. In het ontwerp bestemmingsplan wordt voorgesteld om in het bestaande schoolgebouw 8 sociale huurwoningen op te nemen en op het schoolterrein 16 grondgebonden betaalbare huurwoningen en goedkope koopwoningen. Het is mooi dat het bestaande karakteristieke schoolgebouw, de oude Bernadetteschool, blijft staan. Op de plaats van de voormalige gymzaal wordt gedacht aam een kleinschalig woon-zorgcomplex.

Ik steek de Nassaulaan over en sta stil bij De Boodschap en zie dat er een begin is gemaakt met sloopwerkzaamheden in het kader van de verbouwing t.b.v. van de bibliotheek Theek 5. Rond oktober is de opening gepland. Mooi dat dit plan tot uitvoering wordt gebracht en ook door een lokale aannemer.

Een stukje verder kom ik bij de voormalige Margriethal en zwembad Tropical. Onlangs zijn de programma’s van eisen voor de sportzaal en de buitenruimte opgesteld. Deze zijn tot stand gekomen in samenspraak met sportverenigingen, omwonenden en ambtenaren. De gebiedsvisie was al vastgesteld door de gemeenteraad in juli 2020. Het beoogde woongebouw maakt hier ook onderdeel van uit, maar zeker ook behoud van groen. Momenteel zijn er gesprekken met ontwikkelaars en heeft er alles van weg dat deze kunnen voldoen aan de gestelde kaders t.a.v. bouwvlak, bouwhoogte en aantal woningen. Mogelijk dat de nieuwe sportzaal medio 2022 gereed kan zijn, dan is wellicht ook al begonnen met bouw van het woongebouw.

Een stukje verder fietsend kom ik bij de voormalige kazerne van de Koninklijke Marechaussee aan de Van Oldenbarneveltlaan. Ik zie de funderingen liggen van de 9 woningen die daar gebouwd gaan worden. De omwonenden van o.a. Wethouder Noyhof hebben zich ingespannen om op dit perceel een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Ik vervolg mijn fietstocht via de Heistraat en kom langs het bedrijfsperceel van KIN-Installatietechniek. Voor dit perceel is recent een ontwerp bestemmingsplan opgesteld dat voorziet in maximaal 35 woningen: circa 10 woningen worden levensloopbestendige (patio)woningen, circa 7 eengezinswoningen in het starterssegment en circa en 18 appartementen tussen de 70 en 90 m2 groot.

Er staat nog veel op stapel in dit stukje Rijen.

Lijkt het u leuk om eens een kijkje in de keuken te doen bij Kern ’75 dan nodigen wij u uit om contact op te nemen via info@kern75.nl. Wij zoeken inwoners met een positieve blik die hun steentje bij willen dragen aan onze mooie gemeente deze nog mooier te maken.

Ruud van Iersel, Martijn Bink, Pieter van Laerhoven, Wim Broeders en Corné Machielsen

 

Terug naar archief overzicht