Kern ’75 actueel: wat is er zoal besloten in de raadsvergadering van 17 juni jl.

22 juni 2021

ABG jaarrekening en begroting: met een positief resultaat van 4 ton, heeft de ambtelijke organisatie een prima prestatie geleverd. Daar mogen we met recht trots op zijn in deze lastige Covid-19 tijden. De begroting is conform eerdere aangegeven kaders goedgekeurd.

Huisvesting ABG ‘met oog op de toekomst’: de gemeenteraad heeft ingestemd met het advies om tot 2025 vanuit twee locaties te gaan werken. Daarna wordt vanuit één locatie gewerkt om meer efficiëntie te kunnen behalen en dus een betere service aan te kunnen bieden voor onze inwoners en voor onze bedrijven. De gemeentebalie en de besturen van de drie gemeenten blijven in hun eigen gemeente gehuisvest. Kern ’75 is blij met de genomen stappen door de drie gemeenteraden.

Jaarstukken gemeente Gilze en Rijen: Financieel staan we er beter voor mede door het positieve resultaat van 4 ton. Als gemeente behoren we tot de vijf goedkoopste gemeente van Nederland. De grote ambities die wij als coalitiepartij hebben zijn- of komen in uitvoering. Daar zijn we trots op.

Structuurvisie stedelijk gebied Gilze en Rijen en onderdoorgang Spoorzone: de gemeenteraad heeft besloten te gaan voor een onderdoorgang met een hoogte van 3,5 meter waarbij het uitgangspunt is dat de gemiddelde maximale hellingshoek 4% mag worden. We hebben een duidelijke opdracht aan de wethouder meegegeven om – als het kan – dit percentage zo laag mogelijk te houden om verplaatsing door de onderdoorgang zo comfortabel mogelijk te houden. Met deze keuze blijft Rijen Zuid en de vliegbasis goed en snel bereikbaar voor de brandweer en andere hulpdiensten. Bij een lagere onderdoorgang kan de brandweer niet meer door de onderdoorgang en hiermee zouden de aanrijtijden langer worden. Kern ’75 is van mening dat Rijen Zuid te allen tijde goed bereikbaar moet zijn voor brandweer en hulpdiensten. Daarnaast zijn wij van mening dat een hogere onderdoorgang bijdraagt aan het in stand houden van de samenhang tussen Rijen Zuid en Rijen Noord.

Fietsstroken Biestraat: wederom wordt onze gemeente een stuk vriendelijker voor de fietser en voetganger. Het plan – dat samen met omwonenden is gemaakt – kon op brede steun rekenen van de gemeenteraad. Kern ’75 heeft ter aanvulling nog een motie ingediend om de kruising bij de Ridderstraat-Biestraat mee te nemen in het ontwerp met als doel de kruising nog veiliger in te richten. Deze is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Uitwerking volgt in het 4e kwartaal na overleg met omwonenden en deskundige adviezen.

Motie grootschalige mestfabrieken: deze motie – mede ingediend door Kern ’75 – kreeg unanieme steun in de gemeenteraad. Hiermee willen we een signaal afgeven dat grootschalige mestfabrieken niet wenselijk zijn binnen onze gemeentegrens. Binnen onze gemeente hebben we een aantal voorbeelden van kleinschalige mestverwerkingsinstallaties voor onze lokale agrarische bedrijven op bedrijfsniveau, daar zijn we voorstander van.

Motie huisvestingsverordening: doel was om eigen inwoners eerder in aanmerking te laten komen voor een huurwoning in de eigen gemeente. Kern ’75 hoort dit probleem regelmatig van onze inwoners en staat sympathiek achter het idee om te kijken wat daaraan kunnen doen. Afgesproken is dat we in oktober bijgepraat worden door Leystromen hoe we dit vorm kunnen geven.

Lijkt het u leuk om mee te praten over deze diversiteit aan onderwerpen dan nodigt Kern ’75 u uit om contact op te nemen via info@kern75.nl  Wij zoeken inwoners met een positieve blik die hun steentje bij willen dragen aan onze mooie gemeente deze nog mooier te maken. Ruud van Iersel, Martijn Bink, Pieter van Laerhoven, Wim Broeders en Corné Machielsen.

Terug naar archief overzicht