Update Spoorzone Rijen

18 juni 2021

Op donderdag 17 juni 2021 is met het aangenomen Raadsvoorstel richting gegeven om voor de onderdoorgang en duidelijke engineeringsopdracht te verstrekken ter voorbereiding van het bestemmingsplan Spoorzone Rijen. De onderdoorgang wordt 3,5 meter. Op basis van dit kader kan de engineering de verdere structuur en hellingshoek van de onderdoorgang optimaliseren waarbij de maximale gemiddelde hellingshoek van 4% een vast gegeven is. In de laatste commissie Ruimte hebben we de informatie ontvangen dat er technisch ruimte is om de gemiddelde hellingshoek van 4% verder te optimaliseren. De wethouder heeft aangegeven dit zeker mee te nemen.

De reden dat Kern ’75 het raadsvoorstel ondersteunt is dat we de veiligheid m.b.t. hulpdiensten in dit project Spoorzone willen borgen. Een doorgang van 2,5 meter gaat namelijk uit van langere aanrijtijden voor het gebied Rijen-zuid en defensie. Langere rijtijden dan de huidige willen we onze inwoners en bedrijven in Rijen-zuid niet aandoen als Kern ’75.

Dit project heeft een vorm aangenomen dat er veel belangen gewogen dienen te worden:
– behoud Station Gilze & Rijen voor de lange termijn
– geluid beperkende maatregelen voor inwoners langs het tracé (wet Swung)
– opheffen van spoorovergangen (LVO Landelijk Verbeterprogramma Overwegen)
– trilling beperkende maatregelen voor de inwoners langs het tracé (geen wetgeving)
– veiligheid voor gebruikers van het nieuwe station
– veiligheid voor gebruikers van de onderdoorgang
– aanrijdtijden hulpdiensten voor Rijen Zuid en Defensie
– openbare Ruimte die begaanbaar is voor iedereen, ook mensen met een beperking
– historisch lint Rijen
– groen in het gebied
– financiële kaders voor het integrale project
– wonen in het gebied Spoorzone Rijen
– tweedeling dorp Rijen voorkomen
– belangen van onze Gemeente Gilze & Rijen, Provincie Noord Brabant, ProRail en Ministerie I&W

Beslissingen als deze zijn altijd een optelsom van informatie uit onderzoeken, rapporten, informatieavonden, inbreng van insprekers, gesprekken met burgers en andere stakeholders en nog veel meer. Ook binnen onze fractie hebben we al deze zaken gewogen en besproken en het mag duidelijk zijn dat dit soms lange en intense discussies zijn geweest en dat we een beslissing als deze niet zomaar nemen en dat daar zeker ook emotie en gevoel een rol spelen.

Wat ons zeker heeft geholpen is dat we stapsgewijs zijn meegenomen. Het is goed dat we als gemeenteraad breed willen investeren in de Spoorzone. Met dit besluit zetten we weer een stap in de richting van een nieuwe Spoorzone in onze mooie Gemeente Gilze & Rijen.

Lijkt het u leuk om mee te praten over deze diversiteit aan onderwerpen dan nodigt Kern ’75 u uit om contact op te nemen via info@kern75.nl Wij zoeken inwoners met een positieve blik die hun steentje bij willen dragen aan onze mooie gemeente deze nog mooier te maken. Ruud van Iersel, Martijn Bink, Pieter van Laerhoven, Wim Broeders en Corné Machielsen

Terug naar archief overzicht