Kern ’75 actueel: Wijkevoort en service aan huis

19 oktober 2021

Wat een mooie inspraakreactie van de voorzitster van Stichting Gilze Hulten Open Landschap op de inspreekavond bij de gemeente Tilburg over het plan Wijkevoort. Complimenten namens Kern ’75! Een duidelijke statement in de bewoording zoals vele van onze inwoners en ook Kern ’75 hierover denken. De gemeente Tilburg moet beseffen dat ze het over de voortuin hebben van Gilze en Hulten. Dit waren de woorden van de voorzitster en in een mooier perspectief kon het niet gezet worden. Tilburg schermt met dat er ook heel veel natuur aangelegd gaat worden en ook dat is juist, alleen wordt vergeten dat die verplichting er al lag en voor 2027 uitgevoerd moet worden. Meer ruimte voor groen en water zou wat Kern ’75 noodzakelijk zijn mochten de plannen in een bepaalde vorm toch doorgaan.

Afgelopen week hadden we in de raadsvergadering de huisvesting van de ambtelijke organisatie (ABG) van de gemeente op de agenda. Kern ’75 heeft stevig ingezet op meer service voor onze inwoners als het gaat om gemeentelijke diensten. Wat ons betreft is een balie niet noodzakelijk, want wij zien steeds meer zaken digitaal gebeuren. Zelfs een rijbewijs aanvragen kan vanaf 1 november digitaal. Om dan in de toekomst een balie te realiseren lijkt ons niet meer passen bij deze tijd. Wij denken dat inwoners, organisaties en bedrijven meer geholpen zijn als ze thuis een bezoek krijgen en aan de keukentafel bespreken wat dan aan de orde is. Kern ’75 denkt dan bijvoorbeeld ook aan het aanvragen van vergunningen, bespreken van wensen voor verenigingen en het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart. Mooi resultaat van onze inbreng was dat het college heeft aangegeven ons idee mee te gaan nemen als het huisvestingsconcept verder uitgewerkt wordt.

Lijkt het u leuk om mee te praten over deze diversiteit aan onderwerpen of om samen met ons te werken aan kwaliteitsgroen. Kern ’75 nodigt u uit om contact op te nemen via onze website, info@kern75.nl of onze fractieleden. Ruud van Iersel, Martijn Bink, Pieter van Laerhoven, Wim Broeders, Corné Machielsen.

Terug naar archief overzicht