Kern ’75 actueel: een degelijke begroting voor 2022!

10 november 2021

De 11-11 is voor de gemeenteraadleden helaas geen carnavalsopening waar ze bij kunnen zijn. Niet goed gepland! Nee de raadleden mogen om half 5 aantreden voor de jaarlijkse begrotingsbehandeling. Dit jaar staat de begroting in teken van het matigen van extra ambities. Kosten voor zorg lopen de pan uit in onze gemeente en we krijgen in de toekomst structureel 1,7 miljoen minder van het Rijk. Toch kunnen we verantwoordt blijven investeren in onze mooie gemeente. Tal van woningbouwprojecten gaan starten, straten worden aangepast en we gaan aan de slag met projecten die onze gemeente duurzamer maken zoals het verduurzamen van gebouwen en de aanleg van hemelwaterriolering en meer groen. Ook trekken we meer geld uit voor het onderhoud aan groen. Dit is al een langgekoesterde wens van Kern ’75.

Maar wat gaat het ons dan kosten is een veel gestelde vraag. Voor OZB, riool en afval betaald een gemiddeld gezin in 2022 €626 en dat is €5 meer dat 2021. Met deze geringe verhoging blijven we bij de goedkoopste gemeenten van Nederland. Ter vergelijking met gemeenten van gelijke omvang: Goirle €814, Dongen €896. Op dit resultaat mogen we trots zijn.

Waar vraagt Kern ’75 extra aandacht voor?

Een klein stukje Nieuwstraat, tussen Bisschop de Vetplein en het nieuwe centrumplan wordt nu niet meegenomen met de reconstructies. Kern ’75 vraagt hiervoor budget vrij te maken en dit mee te nemen als we het plein bij het centrumplan aan gaan leggen. Dan kan werk met werk gemaakt worden. Verder vragen we extra aandacht het kwaliteitsgroenplan Moerstraat in Rijen. Kern ’75 is van mening dat op die locatie woningbouw en toevoeging van groen een passende invulling is voor dat gebied. Met de input die opgehaald is bij inwoners en bestellenden hebben we hiervoor een visie gemaakt die we beschikbaar stellen voor het college. Binnenkort zullen we hier verder over communiceren.

Lijkt het u leuk om mee te praten over een diversiteit aan onderwerpen? Kern ’75 nodigt u uit om contact op te nemen via onze website, info@kern75.nl of onze fractieleden. Ruud van Iersel, Martijn Bink, Pieter van Laerhoven, Wim Broeders, Corné Machielsen.

Terug naar archief overzicht