Snelfietsroute door Rijen

22 november 2021

Nederland is een fietsland! Fietsen is goed voor de gezondheid, klimaatneutraal en optimaliseert bereikbaarheid. In 2018 hebben de gemeenten Breda, Tilburg, Oosterhout en Gilze-Rijen, samen met de provincie Noord-Brabant een bestuursovereenkomst ondertekend die de komst van de snelfietsroute Tilburg-Breda mogelijk moet maken. Grote delen van de snelfietsroute zijn breder dan de reguliere fietspaden. Hierdoor ontstaat meer ruimte op de weg om veilig en op eigen tempo te kunnen fietsen, zonder hinder te hebben van andere fietsers.

Het tracé wordt deels gevormd door fietsstraten: hier is de fietser de belangrijkste weggebruiker. Auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en moeten rekening houden met de fietsers. De gemeente Tilburg is begin 2021 getart met de aanleg op het Schaijkpad in de Reeshof. Afgelopen zomer zijn de werkzaamheden in onze gemeente gestart op het Lage Madepad en de Uitvang. Kort voor de bouwvakvakantie was dit traject grotendeels gereed. Na de vakantie is men begonnen aan het traject Anne Frankplein, Venneweg en Trees Kinstraat. Deze werkzaamheden zijn inmiddels ook gereed.

Op 5 november jl. zijn de liggers voor de nieuwe fietsbrug gelegd over de Generaal Maczektunnel. Op 19 november jl. was de onderdoorgang van de tunnel (nogmaals) afgesloten vanwege werkzaamheden aan de fietsbrug. In december volgt nog er wederom een afsluiting van de tunnel om het fietspad te asfalteren. Begin volgend jaar is het traject tot aan het station dan gereed. Het deel Stationsplein – Vincent van Goghstraat wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de spoorzone. Het stuk Vincent van Goghstraat – Broodbaan gaat mee bij de werkzaamheden in het kader van de ondertunneling van de Vijf Eiken weg (N631). De voorbereidingen hiervoor zijn onlangs gestart. De Broodbaan wordt verhard en sluit aan op de N282.

Kern ’75 is blij met de aanleg van de snelle fietsverbinding tussen Tilburg en Breda via Gilze-Rijen. Inwoners van onze gemeente kunnen eenvoudig gebruik maken van deze verbinding tussen Tilburg en Breda en zoals gezegd is het gebruik van de fiets een goed en duurzaam alternatief om onszelf te verplaatsen van A naar B. Ook wordt onze gemeente beter bereikbaar voor fietsende inwoners uit omliggende gemeenten. Afronding van het deel van Dorst naar Breda laat nog even op zich wachten.

Meer informatie over de route is te vinden op https://www.gilzerijen.nl/snelfietsroute

Lijkt het u leuk om mee te praten over een diversiteit aan onderwerpen? Kern ’75 nodigt u uit om contact op te nemen via onze website, info@kern75.nl of onze fractieleden. Ruud van Iersel, Martijn Bink, Pieter van Laerhoven, Wim Broeders, Corné Machielsen.

Terug naar archief overzicht