Kern ’75 Actueel: Woningbouw Rijen

17 december 2021

Recent informeerde Kern ’75 u over woningbouwprojecten in Gilze, maar ook in Rijen wordt veel gebouwd en gaat nog meer gebouwd worden. De afgelopen jaren is er flink gewerkt aan de woningbouwopgave en gelukkig zijn ook mooie resultaten zichtbaar. Hieronder een realistisch en eerlijk beeld, maar niet uitputtend overzicht:
– Annie M.G. Schmidtplein:10 woningen.
– Rabobank-gebouwen: 7 appartementen.
– Kerkpad: 9 patiowoningen.
– Voormalige Marechausseekazerne: 9 huurwoningen.
– Belle van Zuylenstraat: 6 woningen.
– Vliegende Vennen, achter sporthal Den Butter het project de Boskamer: 26 woningen.
– Ter afronding van het project vliegende Vennen Fase III: 8 woningen.
– Tegenover het station is het project Spoorhof en Spoorzicht in ontwikkeling: 43 huur appartementen.
– Herontwikkeling van de Kring locatie: 8 eengezinswoningen. In dit plan zijn voor het eerst in onze gemeente voorwaarden voor zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding ogenomen, dit mede naar aanleiding van een ingediende motie van Kern ’75 in 2020.
– Het oude schoolgebouw, oorspronkelijke Bernadette school wordt niet gesloopt, hierin worden 8 sociale huurappartementen gerealiseerd en later nog 8 beneden- en bovenwoningen te huur aangeboden. Ongeveer op de plaats van de huidige gymzaal zijn maximaal 20 woonzorgappartementen voorzien.
– Op de plaats van de voormalige Margriethal is, naast de bouw van een kleine sporthal ook woningbouw voorzien.
– Mgr. Ariënsstraat, voormalige Kin-locatie: ongeveer 26 koop- en huurwoningen.
– Centrumplan Rijen.
– In het noordoosten van Rijen worden maximaal 375 nieuwe woningen gebouwd. De nieuwe woonwijk ‘Tussen de Leijen’ komt in het gebied tussen de Hannie Schaftlaan, Zwarte Dijk en de Mosstraat. De voorbereidingen voor dit project zijn inmiddels gestart en besluitvorming is binnenkort in de gemeenteraad.

Al met al ruim 550 woningen die in uitvoering zijn of in uitvoering komen. Ten opzichte van de ruim 7000 woningen die Rijen nu telt is dit een forse toename waar we trots op zijn dit te kunnen realiseren. En dat er nog meer woningbouwplannen gaan komen is zeker.
Lijkt het u leuk om mee te praten over een diversiteit aan onderwerpen? Kern ’75 nodigt u uit om contact op te nemen via onze website, info@kern75.nl of onze fractieleden.

Wij wensen u fijne kerstdagen!

Ruud van Iersel, Martijn Bink, Pieter van Laerhoven, Wim Broeders, Corné Machielsen

Terug naar archief overzicht