Kern ’75 actueel: Voorbereidingen commissies

12 januari 2022

Het nieuwe jaar is begonnen en voor de verkiezingen hebben we nog twee rondes met vergaderingen in de planning staan. Komende week starten we met de commissies middelen, ruimte en samenleving. Er staan weer enkele mooie onderwerpen op de agenda die we mogen bespreken en uiteindelijk mag de gemeenteraad hier dan een klap op geven.

In de commissie middelen korte agenda. Enkel informatiebrieven over grondprijzen, evaluatie van het veiligheidsprogramma en een actualisatie van wat we als gemeente krijgen aan budgetten vanuit het Rijk.

Voor de commissie ruimte staan veel onderwerpen op de agenda. We mogen iets gaan vinden over het bouwen van 375 woningen in Rijen in het plan Tussen de Leijen. Wat Kern ’75 beginnen we hier zo snel mogelijk aan, de woningnood is immers hoog. Ook een belangrijk punt op de agenda is het plan Riekevoort en Mosselaar. Het plan met een investering van ruim 1.2 miljoen wat daar samen met inwoners is gemaakt komt ter bespreking. Laten we ook hier snel aan de slag gaan. Verder wordt een voorbereidingskrediet voorgelegd over het Wilhelminaplein in Rijen.

In de commissie samenleving staan ook een paar mooie agendapunten op het programma. Siertuin D’n Overkaent krijgt bij goedkeuring van de gemeenteraad een mooie nieuwe functie. De activiteiten van de Groeituin floralia verplaatsen dan naar D’n Overkaent. Achter de schermen hebben we hier een mooie rol in kunnen vervullen als Kern ’75. Voor het openbaar- en speelgedeelte in Centrumplan Gilze wordt een extra krediet gevraagd. Wat Kern ’75 betreft gaan we dit snel afwerken zodat de bewoners in het voorjaar eindelijk kunnen genieten van het mooie gebied. Ook staat de sporthal Achter de Tuintjes op de agenda. Helaas zijn extra gebreken aan het ligt gekomen aan de hal en moet de gemeenteraad een nieuwe keuze maken over het vernieuwen of nieuwbouw van de hal. Wat Kern ’75 betreft moeten we ook hier snel stappen in gaan maken.

Lijkt het u leuk om mee te praten en/of actief te worden in de politiek? Kern ’75 nodigt u uit om contact op te nemen via onze website, info@kern75.nl of onze fractieleden.

Terug naar archief overzicht