Kern ’75 actueel: Ontwikkelingen Fietsverbinding Gilze-Riel

24 juli 2022

(foto: William van Trier)

Het leek in 2018 al in kannen en kruiken, en subsidies waren zelfs al toegezegd, maar de fietsverbinding Gilze-Riel is er nog steeds niet. De afgelopen weken zijn er diverse ontwikkelingen die mogelijk leiden tot een doorbraak op dit dossier.

Vanwege de veiligheid wil de gemeente Gilze en Rijen samen met gemeente Goirle een fietspad van drie meter breed aanleggen. De eerste gesprekken hierover lopen vanaf 2017. Op de Rielsebaan maken zowel gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers van het zelfde wegdek gebruik en leidt veel sluipverkeer tot (subjectieve) onveilige situaties. Daarnaast wordt er in toenemende mate door de schoolgaande jeugd uit Gilze veel gebruik gemaakt van de Rielsebaan. Vanuit de provincie is subsidietoegekend en zijn gelden gereserveerd in de begrotingen.

Waarom is er dan nog steeds geen fietspad? De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft in april 2021 een brief gestuurd naar de gemeenteraad van Goirle met het verzoek een keuze te maken rondom dit project. Zeer recent bereikte ons het bericht dat het vrij liggend fietspad bij de gemeente Goirle op de tocht zou staan. Er wordt mogelijk gesproken over afstel vanwege prijsstijgingen en het niet aan kunnen kopen van gronden bij de gemeente Goirle. Daarnaast zou het bedrag aan subsidie wat al is toegekend verlaagd worden, aldus gemeente Goirle.

Een positieve ontwikkeling is, dat er een nieuwe coalitie is geïnstalleerd in de gemeente Goirle die de fietsverbinding heeft opgenomen in het bestuursakkoord. Daarnaast is er een motie aangenomen in de gemeente Goirle om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het college van Gilze en Rijen. In deze motie is uitgesproken zich maximaal in te spannen om op korte termijn het fietspad te realiseren. Een goede ontwikkeling volgens Kern’75.

Binnen onze eigen gemeente zijn alle gelden hiervoor gereserveerd en ook opgenomen in de begroting. Daarnaast is de fietsverbinding een belangrijk onderdeel uit het coalitieprogramma. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2023 is een motie vanuit Kern’75 met een ruime meerderheid aangenomen om uiterlijk begin 2023 de raad te informeren een gezamenlijke planning tussen Gilze en Rijen en Goirle te overleggen betreffende de fietsverbinding. Tevens is het plan de werkzaamheden ook daadwerkelijk in 2023 te starten. Zowel bij Goirle als Gilze en Rijen heeft het nu een absolute prioriteit en beide wethouders zijn met elkaar in gesprek hierover.

Een doorbraak lijkt dus aanstaande. De fractie van Kern’75 volgt dit dossier op de voet en stelt alles in het werk, zodat er in 2023 eindelijk gestart kan gaan worden. We realiseren ons dat éen zwaluw nog geen zomer maakt, maar zijn positief.

We houden jullie op de hoogte. Meer info via www.kern75.nl

Terug naar archief overzicht