Kern ’75 actueel: Groen licht fietsverbinding Gilze-Riel

9 december 2022

Al vele jaren maakt Kern’ 75 zich hard voor een vrij liggend fietspad tussen Gilze en Riel. Hier hebben we eerder in het Weekblad over gecommuniceerd. Een motie van D66 in 2020 (unaniem aangenomen) en een motie van Kern’75 in 2022 (door iedereen gesteund met uitzondering van Gemeentebelang) heeft een positieve bijdrage geleverd aan de uiteindelijke totstandkoming van dit fietspad. Daarnaast is er veel gelobbyd door William van Trier (gemeenteraadslid Kern ’75) en Mark Verhoeven (gemeenteraadslid lijst Riel-Goirle) om dit hoog op de agenda van beide gemeenten te krijgen.

In de gemeente Goirle liep het proces wat moeizamer. Er waren financiële problemen en er werd zelfs gesproken over een alternatieve (en goedkopere) route via de Schootjesbaan en de Goorweg, een optie, die wat ons betreft, niet wenselijk was. Omdat de besluitvorming bij de gemeente Goirle op zich bleef wachten heeft de gemeente Gilze-Rijen dit najaar het besluit genomen om de werkzaamheden aan de kant van Gilze op te starten.

Gelukkig is er op 10 november ook in de gemeenteraad van Goirle goed nieuws te melden tijdens de begrotingsbehandeling. Na een aangenomen motie van diverse politieke partijen in Goirle (voorjaar 2022) heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor het realiseren van de fietsverbinding. Er is door de gemeenteraad van Goirle zelfs € 700.000 extra uitgetrokken om te zorgen dat de fietsverbinding niet via de alternatieve route (Schootjesbaan en Goorweg) gaat, maar gewoon via de voorgestelde Rielsebaan.

Nu gaat er dus gezamenlijk gewerkt worden aan de fietsverbinding. Gesprekken kunnen worden opgestart met o.a. omwonenden en grondeigenaren. Er zullen zeker nog diverse hobbels op het fietspad genomen moeten worden, maar we hebben veel vertrouwen in de komst van een veilig fietspad voor de vele fietsers (waaronder veel scholieren) die dagelijks gebruik maken van deze nog wel gevaarlijke route tussen Gilze en Riel.

Politiek actief
Lijkt het leuk een bijdrage te leveren aan het gemeentelijke beleid? Kern ’75 verwelkomt graag nieuwe leden die ons versterken en meehelpen met veranderingen. Wil je met ons kennismaken, neem dan contact met ons op via info@kern75.nl

Terug naar archief overzicht