Kern ’75 actueel: Samen is echt leuker

1 juni 2023

In de afgelopen raadsvergadering van 22 mei 2023 hebben we als raad in gezamenlijkheid 3 moties aangenomen:

Motie behoud lokaal zorgaanbod
Vanwege het grote aantal zorgaanbieders in de regio vergde de kwaliteitscontrole hierop veel capaciteit. Een doel van het nieuwe inkoopbeleid was om het aantal zorgaanbieders terug te brengen. Kern ’75 heeft altijd aandacht gevraagd voor de kleinere zorgaanbieders in onze gemeente. In de uitvoering loopt het niet goed. In de door het CDA opgestelde motie wordt het college opgeroepen om op korte termijn met onze lokale zorgaanbieders in gesprek te gaan en de ongewenste effecten in de uitvoering in de regio aan de kaak te stellen. Het doel is dat er lokaal een kwalitatief goed zorgaanbod beschikbaar blijft. Kern ’75 heeft deze motie uiteraard mee ingediend.

Motie Groene zone Gilze en Rijen / Tilburg
Een groene omgeving is van belang voor een prettige woonomgeving. Zeker in onze gemeente die gelegen is tussen stedelijke gebieden als Tilburg en Breda. De door D’66 opgestelde motie roept het college op om samen met Tilburg en andere belanghebbenden te onderzoeken of de Ecologische Verbindingszone (Groote Leij) nog robuuster uitgevoerd kan worden. En het vervolg te melden aan de raad. Kern ’75 heeft deze motie uiteraard mee ingediend.

Motie herinrichting N282
Al jaren zijn de provincie Noord-Brabant, de gemeente en inwoners van Hulten bezig met het uitwerken van plannen om Hulten autoluw te maken. De plannen waren gemaakt, al vastgesteld in onze gemeenteraad en toen gooide een nieuwe verplichte stikstofberekening roet in het eten. De aanpak van de N282 zal gefaseerd zijn. Het deel wat nu door Hulten loopt blijft voorlopig bestaan. In een door Kern ’75 opgestelde motie roepen wij het college op zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de provincie om meer duidelijkheid te krijgen over wanneer de nu uitgestelde delen van het plan wel uitgevoerd gaan worden. En hoe de benodigde groencompensatie uitgevoerd gaat worden. Onze motie zal ook voorgelegd worden aan de provincie.

Wil je meedoen en meepraten ? Kern ’75 nodigt je uit om contact op te nemen via info@kern75.nl of via onze fractieleden.

Pieter van Laerhoven – Gemeenteraadslid Kern’75

Terug naar archief overzicht