Kern ‘75 actueel: Begroting 2024 op orde

21 oktober 2023

De conceptbegroting en 2e tussentijdse rapportage (2e Turap*) zijn naar buiten gebracht door het college. 13 november zal de gemeenteraad hierover besluiten.

Wat valt ons op
De begroting komt zoals afgesproken grotendeels overeen met de perspectiefnota. Daar zitten niet heel veel bijzonderheden in. Als gemeente staan we er goed voor als men kijkt naar de komende 2 jaren, maar daarna zijn er grote zorgen.

De 2e Turap* laat de ambities zien voor de komende jaren. Deze ambities zien we vooral terug in het verbeteren van achterstallig onderhoud aan wegen, de reconstructie van de Marijkestraat is geprogrammeerd en er is extra budget vrijgemaakt voor de sporthal in Gilze.

Rijk schiet weer tekort
Helaas laat de landelijke politiek de gemeenten in de steek als het gaat over Rijksbijdrage richting de gemeente. We krijgen extra taken, maar geen middelen om de taken uit te voeren. De 2e Turap* laat een financieel gat zien van ca. 2.5 miljoen in 2026 en 3.6 miljoen in 2027. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten om dit probleem niet zelf op te lossen, maar het Rijk hiervoor verantwoordelijk te houden. Kern ’75 heeft hier zorgen over, want landelijke verkiezingen gaan mogelijk zorgen dat duidelijkheid over de financiering lang op zich laat wachten en gemeenten gedwongen worden de lasten te verhogen.

Kunnen we het probleem van het tekort oplossen als gemeente? Zeker, maar dan zullen de lasten stijgen of we moeten snijden in ambities. Voor het laatste kiest Kern ’75 niet.

Financiering gemeenten
Goed om te weten is dat ca. 17% van de inkomsten van de gemeente direct van de inwoners en bedrijven komt en ca. 83% komt dus vanuit het Rijk. Deze inkomsten bestaan grofweg uit afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting, hondenbelasting en OZB. Eigenlijk is alleen de OZB een mogelijkheid om serieus bij te sturen om de begroting op orde te brengen. Als het moet dan moet het, maar liever niet.

* Turap = Tussentijdse Rapportage

Lijkt het u leuk om mee te praten en/of actief te worden in de politiek? Kern ’75 nodigt u uit om contact op te nemen via info@kern75.nl of onze fractieleden

Terug naar archief overzicht