Kern ’75 actueel: Zorgen om behoud van aansprekende gebouwen in gemeente

17 oktober 2023

In een tweeluik neemt Kern’75 u mee in de zorgen die er zijn rondom aansprekende gebouwen in de gemeente. In het vorige nieuwsbericht informeerde wij u al over het feit dat Kern’75 vragen heeft gesteld rondom de toekomst van de Schakel. In dit tweede artikel gaan we in op de kerk in Gilze.

Kern’75 is op de hoogte van een al enige tijd teruglopend kerkbezoek. Hierdoor is er een aantal jaren geleden samenwerking gezocht, wat resulteerde in fusie(s) van parochies waardoor Sint Jan de Doper ontstaan (fusie van parochies in Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten). Deze parochie ligt dus in meerdere gemeenten, waarbij de kerk in Alphen is aangewezen als parochiekerk. In onze eigen gemeente hebben we te maken met meerdere parochies.

Het zag er even naar uit dat (een deel van) de kerken in de parochie St. Jan de Doper nog een behoorlijke periode open konden blijven, maar helaas is dat niet haalbaar.

Het teruglopende kerkbezoek is versneld door de coronapandemie. Eind 2022 heeft het parochiebestuur besloten de Bernarduskerk in Ulicoten te sluiten.

Hoe pijnlijk dat ook voor de gelovigen was, is de kerk wel behouden gebleven en wordt het, als depot van kerkelijk inventaris, gehuurd door het Bisdom.

De lokale commissie vanuit de parochie die verantwoordelijk is voor het dagelijks reilen en zeilen in de kern Gilze, heeft ideeën om het gebouw te behouden. Dit in nauwe samenspraak met het parochiebestuur.

De andere kant van het verhaal is de gemeentelijke kant: iedere gemeente krijgt geld van de centrale overheid om een kerkenvisie te ontwikkelen.

Kern’75 vindt het belangrijk dat de gemeente zich actief inzet voor de kerkenvisie en vanuit die hoedanigheid aandacht en gesprekken moet aangaan ook met de twee parochies in onze gemeente, Sint Jan de Doper en Heilige Geest (Rijen/Molenschot) en met het bestuur van de moskee in Rijen.”

Buiten de waarde die door gelovigen aan het gebouw wordt toegekend, vinden ook veel niet-gelovigen het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze gezichtsbepalende gebouwen. Kern’75 blijft de ontwikkelingen op de voet volgen, want we willen dat de gezichtsbepalende kerk voor Gilze behouden blijft.

Terug naar archief overzicht