Fietsen door de bossen: kwaliteit gaat fors omhoog

3 december 2018

 

In het coalitieprogramma staat vermeld dat we willen inzetten op een nieuwe, hoogwaardige fietsverbinding door de bossen. In de begroting is geld gereserveerd voor de aanleg van een ‘Fietsallee’: hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verharde wegen, zoals de Royaaldreef, Kleine Slingerdreef, Gilzeweg en Huisdreef.

De huidige fietspaden in de Chaamse bossen voldoen niet meer aan de eisen die we tegenwoordig aan fietspaden stellen: ze zijn smal, veelal voorzien van tegels en onveilig door worteldruk, begroeiingen en kruisingen.

De nieuwe Fietsallee moet de toeristische en recreatieve mogelijkheden een impuls geven en de verkeersveiligheid verbeteren. Het betreft een brede fietsverbinding tussen het Ulvenhoutse voorbos en het Bels Lijntje. De fietsalle wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en zijn alleen bestemd voor fietsers. Verder zetten we in op de aanpak van de Wolfgatsebaan die van groot belang is als verbinding van en naar Gilze.

 

Terug naar Nieuws overzicht