Kern ’75 ontmoet: goed bezochte ontmoetingsavond in Molenschot

4 februari 2019

Donderdag 31 januari vond “Kern ’75 ontmoet” plaats in Molenschot, met als onderwerp het centrumgebied rondom de kapel en kerk.

Rond 20 uur werd een goed gevulde zaal in de Molenwiek welkom geheten door fractievoorzitter Corné Machielsen die de aanwezigen uitleg gaf over het doel van de bijeenkomst. Raadslid Pieter van Laerhoven, commissielid Gonda Multem en raadslid Jeroen van Gils waren aanwezig om de verschillende onderwerpen toe te lichten. Om de avond en alle ideeën in goede banen te leiden, was de bijeenkomst ingedeeld in 3 thema’s.

– Historisch karakter: wat willen we behouden en wat willen we verbeteren
– Veiligheid: wat ervaren we als onveilig en hoe en kunnen we dit verbeteren
– Toerisme: hoe kunnen we het gebied rond de kapel en kerk nog geschikter en aantrekkelijker maken voor toeristen

Er ontstonden goede, constructieve en levendige discussies over deze verschillende thema’s. Naast de onderwerpen op deze avond beseft Kern ’75 heel goed dat er ook een aantal andere onderwerpen -zoals woningbouw en herinrichting van wegen- in Molenschot op korte en langere termijn belangrijk zijn. Deze onderwerpen hebben ook onze volle aandacht en zijn opgenomen in het coalitieprogramma.

We hebben alle informatie van de avond verwerkt en met de ter plekke geformeerde werkgroep gaan we aan de slag met alle ideeën en opmerkingen. Voor de zomer zullen we dan bij alle belangstellenden terugkomen met een eerste plan. Dit zal uiteraard in nauw overleg met Dorpsbelang Molenschot plaats vinden.

Kern ’75 kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst in Molenschot. De opgehaalde informatie biedt voldoende aanknopingspunten voor verbetering en versterking van het mooie dorpshart van Molenschot.

Terug naar Nieuws overzicht