Tilburgsebaan Gilze: structurele, toekomstbestendige aanpak

16 februari 2019

De afgelopen gemeenteraadsvergadering is er een besluit genomen over het kappen van de Amerikaanse eiken aan de Tilburgsebaan in Gilze en opwaardering van de huidige weg en fietspaden. Bepaald geen gemakkelijk besluit: Er is dan ook al veel over geschreven door diverse partijen. Soms moet je echter ook keuzes durven maken en zaken niet nóg een keer voor je uit schuiven, we praten immers al sinds 2012 over dit onderwerp.

De Tilburgsebaan vormt een belangrijke verbinding tussen Gilze en Tilburg, het fietspad wordt veel gebruikt o.a. door de schoolgaande jeugd. Met honderden maken ze dagelijks gebruik van het fietspad. De laanstructuur met Amerikaanse eiken is mooi, zeker in de zomer. Er kleeft echter ook een nadeel aan en dat is dat deze bomen steeds meer onderhoud vergen: Een Amerikaanse eik wordt veel minder oud dan een inlandse eik en vormt op latere leeftijd veel dood hout met vallende takken als gevolg. De huidige bomen naderen bovendien het einde van hun levensduur.

In het verleden zijn er vele onderzoeken gedaan om de Tilburgsebaan veiliger te maken en met name de fietspaden structureel te verbeteren: door wortelopdruk van de Amerikaanse eiken vergt het wegdek en fietspad veel terugkerend onderhoud en vallende takken maken het er niet veiliger op. Een andere optie dan de voorstelde bomenkap is een systeem van infiltratiekratten maar deze techniek is erg kostbaar en er is niet bewezen dat deze effectief is. Daarbij blijft het slechts een tijdelijke oplossing.

Als we nu niets doen blijven we de komende 10-15 jaar met lapmiddelen, onveilige situaties en bijbehorende kosten geconfronteerd worden en moeten we uiteindelijk alsnog een besluit nemen over een structurele oplossing. Kern ’75 ziet hier niets in en wil de benodigde financiele middelen liever besteden aan een structurele oplossing voor de lange termijn: een duurzame, veilige en toekomstbestendige aanpak met nieuwe bomen waarbij de laanstructuur behouden blijft. Met de keuze voor nieuwe bomen hebben we een bijkomend voordeel dat de biodiversiteit een flinke boost krijgt. De opdracht die we het college hebben meegegeven is dat er -voordat er gekapt wordt- een goed onderbouwd beplantingsplan en compensatieplan moet komen en ter goedkeuring aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd.

Terug naar Nieuws overzicht