Zorgen rondom ontwikkelingen in het Mollebos

18 maart 2019

Enkele weken terug is er aan de noordzijde van het Mollebos fors gesnoeid en gekapt in de heesters en struiken, tot grote teleurstelling van Kern ’75. Het gesloten groen dat zo karakteristiek was voor die noordzijde is hiermee voor een groot deel verdwenen. De fractie van Kern’75 maakt zich zorgen over de aantasting van die noordelijke rand die bijdraagt aan het unieke karakter van het Mollebos. Naar aanleiding daarvan heeft de fractie van Kern’75 schriftelijke vragen gesteld aan het college: wij willen weten of deze noordelijke rand weer aangeplant wordt en verwachten hierbij een goed overleg met bewoners van de aangrenzende appartementen, omwonenden en andere betrokkenen die het Mollebos een warm hart toedragen. Naast de karakteristieke waarde van de noordelijke groene rand fungeert deze ook als een natuurlijke buffer tegen geluid wat geproduceerd wordt bij evenementen. Kern ’75 wil graag de garantie dat door deze ingreep het organiseren van de bekende evenementen op geen enkele wijze in het geding komt. Onder grote publieke belangstelling zijn de vragen van Kern ’75 tijdens de raadsvergadering van 18 maart behandeld in het vragenuurtje en wordt dit onderwerp op de agenda gezet voor de volgende vergadering van de commissie Ruimte. Kern ‘75 heeft bij monde van fractievoorzitter Corné Machielsen voorgesteld om het initiatief te nemen om alle partijen bij elkaar te brengen om te komen tot een gedragen voorstel voor herstelwerkzaamheden in het Mollebos. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Terug naar Nieuws overzicht