ruimte voor ruimte Laarspad Gilze

22 april 2019

Sinds 2016 worden er voorbereidingen getroffen voor woningbouwproject Ruimte-voor-ruimte Laarspad: een plan met brede lommerrijke lanen, met doorzichten naar het landschap. De groene ruimte naar de Horst blijft behouden, aan de noord- en westzijde blijft het Laarspad en de (dubbele) sloot behouden. Er komt een langzaam-verkeersverbinding naar de Horst.

Kern ’75 heeft altijd aangegeven dat de afwikkeling van autoverkeer niet door de Meierstraat en de Versterstraat zou moeten gaan. Wat ons betreft zou de verkeersafwikkeling in combinatie met de herontwikkeling van de locatie Hessels (benzinepomp) gerealiseerd moeten gaan worden maar in het voorlopig ontwerp wordt deze nog niet meegenomen.

Wat ons betreft gaan we niet ontwikkelen zonder een goede ontsluiting en dat is niet via de Meierstraat of de Versterstraat maar via een nieuwe aansluiting op de Oranjestraat.

Terug naar Nieuws overzicht