sterke en doelmatige samenwerking in ABG-organisatie

9 april 2019

Sinds 1 januari 2016 zijn de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen ambtelijk gefuseerd en werken zij samen in de ABG-organisatie. Noodzakelijk gezien het toenemend aantal taken dat door de Rijksoverheid wordt overgeheveld naar de gemeenten: denk aan zorgtaken en de Omgevingswet. Kern ’75 is altijd voorstander geweest van een sterke ABG-organisatie. Een evaluatie door Buro Berenschot laat zien dat er veel werk is verzet maar dat er nog veel te verbeteren valt. De ABG-organisatie heeft veel moeite om doelmatig te werken: Er wordt gewerkt vanuit 3 gemeentehuizen en er moet gewerkt worden voor 3 verschillende gemeenteraden en 3 colleges. Daarbij werken de 3 gemeenten wisselend in de regio Hart van Brabant en de regio West-Brabant samen met andere gemeenten.

Ondanks dat er verbeteringen mogelijk zijn wil Kern ’75 de ambtelijke organisatie een compliment geven omdat er -ondanks dat de 3 gemeenteraden een bijna onmogelijke opdracht hebben meegegeven- goede resultaten zijn behaald. Uit een recent verschenen rekenkameronderzoek is gebleken dat de dienstverlening richting de burgers en bedrijven is verbeterd. Dat vinden wij een mooie opsteker om met vertrouwen verder te gaan.

Over het rapport van Berenschot is Kern ’75 niet geheel tevreden. Het geeft aan waar verbeterpunten zitten, maar mist wat concreetheid. Het lijkt nu vooral een rapport met te weinig toegespitste adviezen die zich vooral richten op het bestuurlijke vlak. Kern ’75 had graag gezien hoe de gemeenteraden de ambtelijke organisatie beter kunnen faciliteren om de dienstverlening nog beter te maken. Denk aan het maken van keuzes op gebied van samenwerking in de regio en het huisvestingsvraagstuk.

Kern ’75 vindt het belangrijk dat er een breed gedragen samenwerking is met een goed evenwicht tussen de 3 gemeenten en de ABG-organisatie, zowel financieel als organisatorisch. Of dat moet resulteren in een bestuurlijke fusie tussen de 3 gemeenten is voor Kern ’75 voor de korte termijn geen uitgangspunt. Laat ons eerst rust creëren in de ambtelijke organisatie en stappen zetten in het maken van gezamenlijk beleid.

Terug naar Nieuws overzicht