Coalitieprogramma 2019-2022

17 mei 2019

Het nieuwe coalitieprogramma 2019-2022 is een breedgedragen akkoord tussen de coalitiepartijen Kern ’75, CDA, Gemeentebelang en VVD.

De opgaven voor de gemeente gaan de komende jaren alleen maar toenemen. Zo is er een flinke volumegroei in de jeugdzorg, terwijl de budgetten afnemen. Op het gebied van ruimtelijke projecten ligt er een grote opgave, zeker nu projecten als de spoorzone en het centrumplan in Rijen sneller dan voorzien steeds dichter bij de uitvoering komt. Op het gebied van duurzaamheid is de opgave groot voor energietransitie, klimaat en circulaire economie, waarbij we belangrijke keuzes moeten maken. En op terreinen van beschermd wonen, bodemtaken en de omgevingswet krijgt de gemeente de komende jaren ook nieuwe taken. Tegelijkertijd moet er samen met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau gewerkt worden aan een gezamenlijk toekomstperspectief voor een nog beter functionerende de ABG-organisatie. Ook de financiële uitdagingen voor de gemeente zijn de afgelopen tijd gegroeid, waardoor we genoodzaakt zullen zijn om mogelijk ingrijpende maatregelen te moeten nemen. Voor deze grote opgaven is ook een breed draagvlak nodig, zowel maatschappelijk als in de gemeenteraad. Klik hier voor het coalitieprogramma 2019-2022

Terug naar Nieuws overzicht