de puzzelstukken vallen op hun plaats

1 juni 2019

De afgelopen periode is er -met name door de oppositie- veel geschreven over de nieuwe coalitie en het versterken van de bestuurskracht door het benoemen van een extra wethouder. Tijdens de behandeling van het coalitieprogramma in de raadsvergadering van 23 mei j.l. stelden zij ons de vraag of we het aanstellen van een extra wethouder niet eerder hadden kunnen bedenken. Misschien hebben we inderdaad aan het begin van de periode de fout gemaakt door terug te gaan van 4 naar 3 wethouders. We staan echter onverminderd voor grote uitdagingen:

  • De financiële tekorten op jeugdzorg
  • De spoorzone Rijen die in een stroomversnelling komt maar waar het plan en de financiering nog verre van compleet is
  • Het centrumplan Rijen waar handtekeningen zijn gezet en waar we niet alleen praten over een bestemmingsplan maar waar de vastgoedontwikkeling echt begint.
  • Het centrumplan Gilze waar de afronding van het centrumdeel hoge prioriteit heeft
  • De ABG-organisatie waar uit het evaluatierapport van Berenschot duidelijk blijkt dat dit meer inspanningen van ons vraagt: zowel ambtelijk, financieel maar vooral ook bestuurlijk
  • Een luchthavenbesluit wat op zich laat wachten en waar de beoordeling nog moet komen
  • Nieuwe opgaven zoals het beschermd wonen en ontwikkelingen in het buitengebied
  • En niet te vergeten de opvolging van onze burgemeester

Het betoog van D’66 dat al die projecten toch al bekend waren en enkel nog uitgevoerd hoeven te worden is dan ook een flinke onderschatting. Was het leven maar zo simpel dat het zetten van een handtekening voor een centrumplan betekent dat de bouw kan beginnen. D’66 beweerde dat onze gemeente vergelijkbaar is met Dongen en Oisterwijk. Maar deze gemeenten hebben geen centrumplannen in 2 dorpen, een luchthaven en een spoorzone-ontwikkeling om maar eens wat te noemen. Overigens hebben Drimmelen, Vught en Goirle 4 wethouders en dat zijn ook gemeenten met een vergelijkbare omvang.

Kern ‘75 is blij met de nieuwe coalitie met 4 gelijkwaardige partijen en trots op het nieuwe college en de reële portefeuilleverdeling. Niet op basis van politiek opportunisme maar door te kijken naar de juiste man/vrouw met de juiste kwaliteiten op de juiste plek.

Kern ´75 is blij dat de legpuzzel klaar is: De puzzel zelf bestaat uit enkele bijzondere en grote projecten die het beeld van onze gemeente in de toekomst bepalen en bevat grote uitdagingen rondom de financiën en de organisatie. Een grote opgave en verantwoordelijkheid die Kern ´75 samen met de coalitiepartners op zich neemt met realiteitszin en verantwoordelijkheidsbesef.

Terug naar Nieuws overzicht