cultuur en sport op hoog niveau !

29 oktober 2019

De culturele centra in onze gemeente zijn een belangrijke voorziening voor onze dorpen: Verenigingen, culturele organisaties en vele anderen maken er gebruik van . De Stichting Samenwerkende Maatschappelijke en Culturele Organisaties (SMCO) regelt de exploitatie van De Boodschap in Rijen en De Schakel in Gilze. De gemeente ondersteunt hierin financieel om de maatschappelijke functie en diverse maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft adviesbureau BMC het rapport ‘herijking visie culturele centra Gilze Rijen’ gemaakt met als doel de samenwerking te verbeteren en afspraken te vernieuwen. Op 11 november vergadert de gemeenteraad over het raadsvoorstel en zal er een keuze gemaakt worden uit de 3 geschetste scenarios. Kern ’75 vindt het belangrijk dat de culturele centra ook in de toekomst een laagdrempelig blijven en hun lokale karakter behouden.

Sporthal ‘Achter De Tuintjes’ Gilze

De sporthal in Gilze heeft een belangrijke functie voor scholen, sportverenigingen en andere gebruikers. Het huidige gebouw stamt uit 1978 en is inmiddels aardig gedateerd: met name de kleedruimtes, gangen en horecavoorziening kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. De sporthal zelf blijkt volgens onderzoek nog in goede conditie te verkeren en kan -met enige aanpassingen- nog jaren mee. Kern ’75 is groot voorstander van een vernieuwde sporthal en pleit voor renovatie van de oude hal met nieuwbouw van kleedkamers en horecavoorziening: dit heeft ook de voorkeur van gebruikers en geeft de mogelijkheid om gedurende de renovatie te kunnen blijven sporten. Wij willen ons echter niet beperken tot alleen de sporthal: wat Kern ’75 betreft is dit een mooie kans om, samen met omwonenden de omgeving aan te pakken met meer groen, een hogere kwaliteit van het voorplein maar wel met behoud van parkeergelegenheid.

Terug naar Nieuws overzicht