Energietransitie: Biomassa ter discussie

28 november 2019

De gemeente Gilze en Rijen zal de komende jaren nadrukkelijk in moeten zetten op de transitie naar duurzame energiebronnen. Samen met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant wordt er gewerkt aan de REKS: Regionale Energie- en Klimaat Strategie. Hierin wordt regionaal vastgelegd wat de opgaven is en hoe die vormgegeven kan worden. Een hele uitdaging die voor onze gemeente ook beperkingen meebrengt: In onze gemeente kunnen bijvoorbeeld maar weinig windmolens worden geplaatst vanwege de nabijheid van de vliegbasis. Andere energiebronnen zoals geothermie zijn nu nog niet voldoende doorontwikkeld en het duurzame karakter van biomassa staat ter discussie. Kern ’75 wil niet vooruitlopen op de REKS maar heeft wel een duidelijke mening over een mogelijk toekomstig pilotproject: voor industrieterrein Broekakkers in Gilze ligt een aanvraag voor aanleg van een kleinschalig warmtenet en bouw van een biomassa installatie. Wij zijn absoluut geen voorstander van de huidige toepassing van biomassa en vinden deze pilot nu nog te vroeg: We wachten de REKS af en willen eerst meer duidelijkheid over alternatieve mogelijkheden om een warmtenet te voeden en daarnaast meer duidelijkheid over de regelgeving rondom biomassacentrales.

Terug naar Nieuws overzicht