Mollebos: start werkzaamheden aan dit unieke park in Gilze

3 december 2019

Een tijdje geleden was er enige commotie over snoei- en rooiwerkzaamheden in het Mollebos. Deze commotie leverde zelfs vragen op in de gemeenteraad. Het Mollebos heeft al jaren achterstallig onderhoud en daar moest iets aan gebeuren. Kern ’75, bij monde van fractievoorzitter Corné Machielsen heeft daarna het initiatief genomen om een plan te gaan maken samen met en door omwonenden. Een werkgroep bestaande uit diverse omwonenden, gebruikers en vrienden van het Mollebos in Gilze heeft dit najaar plannen uitgewerkt voor herstel van beplanting en versterking van de kwaliteiten van het Mollebos.

Een uitgewerkt plan, inclusief een beplantingsplan van de werkgroep Mollebos is eind oktober officieel aangeboden aan de gemeente. De uitvoering van fase 1 (herstel van snoeiwerk) is inmiddels begonnen. Belangrijk is dat dit winterseizoen 2019-2020 het snoeien, rooien en planten van bomen gaat gebeuren, onderbeplanting kan in een latere fase. Wij verwachten van het college dat ze dit waarmaken. Maar omdat het bijzonder goede resultaat van de werkgroep niet zomaar voorbij laten gaan, willen we dat vieren.

De start van de werkzaamheden wordt gevierd met een officieel moment op vrijdag 6 december om 16:00 uur in het Mollebos. Er wordt dan ook symbolisch een laatste hand gelegd aan het planten van 2 bomen die door woningstichting Leystromen geschonken zijn. De werkgroep is bijzonder trots dat Leystromen zich in wil zetten voor het Mollebos. Na afloop is er kort de gelegenheid voor het drinken van een bakje koffie of thee in villa Mol waar we te gast zijn bij Pieter Smits. Belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Terug naar Nieuws overzicht