Een goed 2020 toegewenst

12 januari 2020

Na een druk en bijzonder 2019 gaan we wat Kern ’75 betreft een goed 2020 tegemoet. Diverse projecten gaan in 2020 in voorbereiding en enkele langlopende projecten gaan eindelijk in uitvoering.

Om met het kleinste dorp te beginnen: Hulten, hier zal samen met de bewoners een plan gemaakt worden om de leefbaarheid van de dorpskern te verbeteren wanneer de N282 wordt omgeleid en Hulten verlost wordt van het vele doorgaande verkeer.

Voor Molenschot staan de voorbereidingen voor een verfraaiing van de dorpskern op stapel. Dit plan wordt momenteel door een werkgroep van bewoners in samenwerking met Kern ’75 uitgewerkt. Daarnaast staat de fietsvoorziening Kapelstraat op de planning voor 2020.

In Rijen zal het plan voor herontwikkeling van de Spoorzone verder vorm krijgen. De provincie gaat een rotonde aanleggen op de kruising Nassaulaan-Oosterhoutseweg die zal aansluiten op de toekomstige spoor-onderdoorgang bij de Vijf Eiken. Verder gaat er invulling worden gegeven aan de inrichting van een 30 km/h gebied in Rijen noord-west en komt er een fietsplan. En natuurlijk hopen we dat er duidelijkheid komt over de bouw van Centrumplan-Oost en de ontwikkeling van nieuwbouwplan “Tussen de Leijen”. Verder gaat Kern ’75 samen met omwonenden en belanghebbenden starten met een kwaliteitsgroenplan aan de Moerstraat. Hierover binnenkort meer.

In Gilze gaat wel er wel het meeste gebeuren dit jaar: In januari/februari hopen we op een definitieve start van het centrumplan-centrumdeel waar de familie Hapers een nieuwe supermarkt gaat vestigen. Basisschool de Wildschut moet rond de herfstvakantie opgeleverd worden en Den Heuvel en Alphenseweg worden heringericht. Groot onderhoud in het Mollebos wordt verder afgerond om dit park te behouden voor de toekomst. Na de zomer zal gestart worden met de herinrichting van het Bisschop de Vetplein en met het kwaliteitsgroenplan D’n Steenakker aan de Ridderstraat zal ook gestart worden. Verder hopen we dat we verder kunnen met een vrijliggend fietspad aan de Rielsebaan en aanleg van de fietsallee Chaamsebos. Kern ’75 wil in 2020 sterk inzetten op woningbouw: Bouwen in de centrumplannen maar ook in de kleinere kernen. Wij denken ook aan andere woonvormen zoals “tiny houses” en woningen voor ouderen. En er zijn nog genoeg onderwerpen die de revue passeren in 2020: Wat gaat er met het luchthavenbesluit gebeuren? Hoe gaan we invulling geven aan de energietransitie? Hoe krijgen we meer grip op de zorgkosten WMO en Jeugd? Wat gebeurd er bij “de buren” in Wijkevoort/Tilburg? Kortom: genoeg uitdagingen om #betrokken mee aan de slag te gaan.

Voor vragen kunt u altijd onze raadsleden benaderen of een bericht sturen via info@kern75.nl. Uiteraard wensen we u het allerbeste voor 2020!

Corné Machielsen

Fractievoorzitter Kern ‘75

Terug naar archief overzicht