Nieuwe burgemeester bekend gemaakt

4 februari 2020

De gemeenteraad van Gilze en Rijen wil Derk Alssema als nieuwe burgemeester. Tijdens een ingelaste raadsvergadering op maandagavond 3 februari 2020 is dit besloten. De gemeenteraad ziet in Derk Alssema de verbinder en netwerker die in de profielschets naar voren kwamen.

Kern ‘75 is blij dat de vertrouwenscommissie in zeer korte tijd en op zeer voortvarende wijze tot deze kandidaat is gekomen. Wij wensen Derk Alssema veel succes en feliciteren hem met zijn voordracht. Op grond van de aanbeveling doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht bij de Koning, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten. Als het aan de raad ligt, wordt Derk Alssema begin april 2020 benoemd als burgemeester.

Terug naar archief overzicht