Gebiedsvisie spoorzone Rijen

20 mei 2020

De afgelopen jaren is de haalbaarheid onderzocht van het plan om de spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat te vervangen door een onderdoorgang en het station en de stationsomgeving te vernieuwen. Op 30 september 2019 heeft de gemeenteraad de uitkomsten van alle voorbereidende onderzoeken besproken en het college opdracht gegeven om de herontwikkeling van de stationsomgeving verder voor te bereiden.

Eén van de belangrijkste onderdelen is het wijzigen van het bestemmingsplan. De Gebiedsvisie is een belangrijke stap richting dit bestemmingsplan. Kern ’75 is content dat het college dit proces, met als basis een kwaliteitsimpuls in de Spoorzone Rijen, zo voortvarend oppakt met alle uitdagingen die we hebben getrotseerd of mogelijk nog zullen moeten overwinnen.

Het is goed om te lezen dat ook klimaatadaptatie en duurzaamheid in deze visie nadrukkelijk worden benoemd. Ook het herontwikkelen van het Stationsgebouw aan de noordzijde en het Rijksmonument aan de zuidzijde zien wij als een versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Zoals door diverse zienswijzen gevraagd heeft Kern ’75 benadrukt dat er een goede parkeervoorziening dient te komen aan de noord- en zuidzijde. Kern ’75 pleit er nadrukkelijk voor dat de onderdoorgang van het spoor geen barrière mag worden voor onze bewoners aan de noord- en zuidzijde van het spoortraject. Hierbij vinden wij het belangrijk dat zowel voetgangers, fietsers, automobilisten en hulpdiensten op een veilige manier gebruik kunnen maken van het historische lint in Rijen. Belangrijk vinden we ook dat autoverkeer zoveel mogelijk wordt beperkt, doorgaand verkeer dient via de Maczektunnel en via de Vijf Eiken te gaan.

 

In een groot project als dit is het goed om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven om de spoorzone gezamenlijk te verbeteren.

Terug naar Nieuws overzicht