metamorfose Bisschop de Vetplein Gilze

22 juni 2020

Het Bisschop de Vetplein in Gilze (ook wel bekend als “De Tip”) is het centrale dorpshart van Gilze. Een plek met historie en uniek vanwege de 5 wegen die hier bij elkaar komen (vijfsprong). Op het plein worden veel aktiviteiten gehouden en elke vrijdag staat hier de weekmarkt. Er staat een glazen vitrine met de oude houten waterput en de historische panden Villa Mol en Café de Tip liggen aan dit plein. Al geruime tijd werd er nagedacht over de toekomst van het plein dat nu nogal versteend is en diverse hoogteverschillen heeft die de toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden beperken. Met het verdwijnen van de Rabobank en consultatieburo en de komst van de Huyskamer is ook de gebruiksfunctie van het plein veranderd.

Er komen meer bomen, meer groen en nieuwe straatverlichting en nieuw straatmeubilair. Historische elementen worden versterkt en er komt nieuwe riolering met opvang van regenwater.

De riolering onder het plein is 65 jaar oud en ook aan vervanging toe. Er komt een gescheiden riool voor vuil water en een riool voor de afvoer van regenwater. Dat laatste riool heeft als doel om meer regenwater in de grond terecht te laten komen en zo verdroging tegen te gaan. Een plan dat een werkgroep eerder al uitwerkte, was de basis voor het uiteindelijke ontwerp.

Een deel van de huidige bestrating wordt hergebruikt om het plein opnieuw in te richten. Het voorlopig ontwerp laat zien dat het plein straks geen hoogteverschillen meer kent, meer bomen en meer plantsoen krijgt. Het groen moet ook zorgen voor een verbinding met het Mollebos en het nieuwe centrumplan. Zo willen we ook meer verkoeling brengen en uitnodigen tot meer levendigheid op het plein.

Kern ’75 ondersteunt deze opwaardering van harte. De gemeenteraad vergadert op 9 juli over de voorlopig ontwerp en het verzoek om het geld voor de werkzaamheden beschikbaar te stellen.

Terug naar Nieuws overzicht