Perspectiefnota 2020

8 juli 2020

Afgelopen maandag behandelde de gemeenteraad de perspectiefnota. Deze nota is de opmaat voor het komende jaar en een belangrijk document voor de planning van projecten en voor de komende begroting. Kern ’75 heeft een filmpje gepubliceerd die laat zien welke projecten er momenteel lopen of welke projecten er de komende tijd aan bod komen. Je zult zien dat er echt veel gebeurt in onze gemeente. Niet alles is direct in de uitvoering terug te zien, maar er staat zeker dit jaar en komend jaar veel te gebeuren. Denk aan de verdere uitwerking van de spoorzone met hierin 2 tunnels, aanleg van de snelfietsroute, herinrichting en verduurzamen van wijken in Rijen Noord-West en de Keijenbijters in Gilze. Recent hebben we ook kunnen vernemen dat er een akkoord is over Centrumplan Gilze. Het Bisschop de Vetplein gaat op de schop evenals de Alphenseweg. In Rijen wordt het gebied Margriethal/Tropical uitgewerkt naar een plan met een sportvoorziening en appartementen in het groen. Bij de Hockeyvereniging en VV Rijen worden nieuwe velden aangelegd. Ook de sporthal Gilze krijgt een grondige renovatie, diverse fietsvoorzieningen zoals aan de Kapelstraat in Molenschot en de Biestraat in Gilze. Dan hebben we het nog niet over de iets minder zichtbare zaken, maar die zeker zo belangrijk zijn zoals de WMO en Jeugdzorg. We hebben echter ook nog genoeg wensen die we graag -binnen de mogelijkheden- willen realiseren: We vragen aandacht om hemelwater afvoeren los te koppelen van het gemengde riool. Hierover dienen we dan ook een motie in om hier richting het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan en de begroting duidelijkheid over te hebben. Kern ’75 vraagt ook aandacht voor herplanten van bomen als er bij kap van bestaande bomen gecompenseerd moet worden. Het komt voor dat er in een project geen budget is opgenomen voor herplant en dan wordt het lastig om hier invulling aan te geven.

Al met al is Kern ‘75 tevreden met het financiële perspectief voor onze gemeente. We ontkomen helaas niet aan bezuinigingen want met name WMO en jeugdzorg -voorheen een overheidstaak- kosten de gemeenten in Nederland erg veel geld. Kern ’75 denkt dat we met de voorgestelde nota en bezuinigingen de pijn kunnen verdelen en de gemeentelijke lasten voor de inwoners kunnen beperken. We behoren nog steeds tot de goedkoopste gemeenten van Nederland en dat proberen we ook te blijven.

KLIK HIER voor de gehele perspectiefnota

 

Terug naar Nieuws overzicht