Vakantieperiode is weer voorbij, werk aan de winkel.

24 augustus 2020

Na weken van relatieve rust gaan ook de politieke vergaderingen en bijeenkomsten weer beginnen. Wat ons natuurlijk blijft bezighouden is de coronacrisis. Kunnen we het samen in de hand houden? Wat zijn de (financiële) gevolgen voor onze inwoners, bedrijven, verenigingen en evenementen zoals de kermissen, maar ook voor onze gemeente op zich.

Wat we als Kern ’75 steeds goed blijven volgen van de centrumplannen in Rijen en Gilze en andere projecten. Binnenkort gaat de Alphenseweg in Gilze de 2e fase in met een mooi plan dat samen met omwonenden is gemaakt. Dit sluit dan aan op de nieuwbouw van basisschool de Wildschut (foto) waar komende week het echte zichtwerk gaat beginnen. Als dan in het najaar ook het Bisschop de Vetplein op de schop gaat zal dat tijdelijk wel wat (verkeers)hinder geven maar we krijgen er wel iets moois voor terug. In Rijen vordert het herstel van het stationsgebouw gestaag, wat een mooie start is voor de totale herinrichting van de spoorzone. In Rijen wordt momenteel ook de laatste hand gelegd aan de hockeyvelden die op aangeven van Kern ’75 eerder aangepakt zijn dan oorspronkelijk de bedoeling was. Wij wensen de vereniging veel plezier met de nieuwe velden.

Ook het onderwerp duurzaamheid zal hoog op de politieke agenda blijven staan. Eigenlijk is het zo dat in vrijwel alle onderwerpen duurzaamheid een plek heeft, maar dan benoemen we het niet altijd specifiek. Wat in ieder geval belangrijk wordt is de aanpak van wateroverlast in Rijen. De gemeente zal zeker gaan investeren, maar let op, dit zal ook een inspanning vragen van inwoners. Denk aan afkoppelen van regenwater en het minder verstenen van de tuinen. Overlast volledig oplossen zal altijd lastig blijven omdat je niet weet wat de toekomst brengt.

Verder mooi om te zien dat de leerkrachten van KSB St. Jozefschool hun certificaat voor het geven van Engelse les vanaf groep 1 hebben gehaald. De basisschool op het AZC krijgt extra gebouwen om goed onderwijs te kunnen blijven geven.

Terug naar Nieuws overzicht