Aktuele kwesties: aanleg Zonneweides en ontwikkelingen Wijkevoort

16 september 2020

 

Regelmatig krijgen wij de vraag wat het standpunt van Kern ’75 is als het gaat om zonneweides. Eerder hebben we hier al eens over geschreven, maar natuurlijk willen we hier duidelijkheid in scheppen.

Grootschalige commerciële zonneweides zien wij niet zitten als deze ten koste gaan van gronden die eigendom zijn van agrariërs of het moet zijn dat de opbrengst in een collectief naar onze inwoners en bedrijven teruggaat. Over een recent initiatief van 30 ha. aan de zuidkant van Gilze nabij de Leemkuilen hebben we dan ook snel duidelijkheid kunnen geven: Dit willen we niet in dit mooi landelijke gebied dat tevens ook landbouwgebied is. Natuurlijk is het makkelijk roepen dat geen we zonneweides willen maar wat dan wel? We hebben namelijk in de toekomst wel een opgave om meer duurzame energie op te wekken.

Kern ’75 kiest voor zon op daken, boven parkeerterreinen, op voormalig vuilstorten en gevels. Daarnaast hopen we dat de technieken vooruitgaan en er mogelijk kansen komen voor zonnepanelen boven gewassen. Dat zou een mooie stap zijn. Wat zijn dan grootschalige zonneweides? Lastig om zo aan te geven, maar Kern ’75 denkt dan aan meer dan 1 ha.

Ontwikkelingen Wijkevoort Tilburg

Samen met de fracties van PvdA, CDA, Groen Gilze en Rijen en Gemeentebelang hebben we een open brief gericht aan de gemeenteraad en het college van de gemeente Tilburg. We vragen aan de gemeente Tilburg om uitstel van besluitvorming over ontwikkeling van Wijkevoort met 80 ha. industriegebied. Kern ’75 denkt dat de huidige economische crisis een dusdanige impact gaat hebben dat hier nog een goed over nagedacht moet worden. Wel goed te beseffen dat wij er als gemeente Gilze en Rijen niet over gaan maar natuurlijk mogen we wel onze zienswijze geven op de plannen. Kern ’75 ziet dit mooie gebied -dat nog niet zo heel lang geleden tot onze gemeente behoorde- het liefst groen met mooi ingericht ecologische verbindingszones. Voor de aanleg van de ecologische verbindingszones geven we overigens wel de complimenten aan de gemeente Tilburg. Heel goed dat ze hier mee aan de slag gaan. Mocht Wijkevoort er toch komen dan is het wat Kern ’75 belangrijk dat het gebied robuust ecologisch ingericht wordt zodat het gebied -ondanks dat het een industriegebied wordt- toch leefbaar blijft.

 

Terug naar Nieuws overzicht