Kwaliteitgroen D’n Steenakker in Gilze en mogelijkheden voor kwaliteitsgroen Moerstraat Rijen

7 december 2020

Onlangs heeft de gemeenteraad unaniem het bestemmingsplan voor D’n Steenakker goedgekeurd. Naast de eerder uitgevoerde plannetjes aan de Veldstraat in Gilze en de randweg in Rijen is het plan aan de Ridderstraat in Gilze de eerste grote uitwerking van een onderdeel uit het ambitieuze groenplan waartoe Kern’75 samen met de NLGR (Natuur-en landschapsvereniging Gilze-Rijen) het initiatief genomen heeft. D’n Steenakker is vervolgens door een werkgroep verder vormgegeven en dat heeft een prachtig plan opgeleverd: Een landschapspark verdeeld in een aantal delen met in het oosten bloesem, fruit en notenbomen. Het middelste deel wordt bloemrijk grasland ter vergroting van biodiversiteit en recreatief gebruik en wordt ingericht met aangeplante bomen die er verder kunnen uitgroeien. In het midden komt op een heuvel een cultuurhistorische boom, de zogeheten Pieterboom. De westkant zal voor een deel als voedselbos dienen. In het park komen diverse rolstoeltoegankelijke wandelpaden, zitbankjes, een picknicktafel en nog diverse andere voorzieningen.

Het initiatief voor D’n Steenakker is een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief dat door samenwerking van diverse partijen tot stand is gekomen. Kern ’75 heeft inmiddels ook het initiatief genomen om te komen tot een kwaliteitsgroenplan aan de Moerstraat in Rijen: Dit perceel is één van de opties die al werden genoemd in het groenplan uit 2016. Budget om het plan in uitvoering te brengen is gelabeld in de begroting van de gemeente. De Moerstraat is gelegen nabij de spoorlijn en de voormalige gemeentelijk vuilnisstortplaats. Het afgelopen jaar is een werkgroep aan de slag gegaan om de opties voor dit perceel te bespreken waarbij groencompensatie voorop staat. Er is gesproken over de mogelijkheden maar ook over de beperkingen in het gebied en daarnaast is er contact geweest met de huidige gebruikers van het perceel. In overleg met de gemeente wordt onderzocht of het plan past in de nog op te stellen ontwikkelstrategie. Na een tweetal oriënterende gesprekken met de werkgroep wordt een eerste schetsontwerp opgesteld. In het eerste kwartaal van komend jaar gaan we verder met het plan waarbij niet zozeer de kwantiteit maar veel meer de kwaliteit van compensatiegroen voorop staat. Ook versterking van bedreigde biodiversiteit krijgt de noodzakelijke aandacht. 

Terug naar Nieuws overzicht