aanpak wateroverlast Rijen noord-oost

9 februari 2021

In de wijk Rijen Noord-Oost is een start gemaakt om de wateroverlast bij extreme stortregens te beperken. De verwachting is dat de werkzaamheden eind maart 2021 klaar zullen zijn.

De werkzaamheden in Rijen Noord-Oost betreffen o.a. het aanpassen van het wegprofiel in een deel van de Zaaren en Sporkt en de groenstrook tussen de beek en Sporkt wordt afgegraven om als afwatering te functioneren richting de beek bij extreme buien. Deze werkzaamheden zijn een voorloper voor de totale reconstructie van de diverse straten in Rijen Noord-Oost. Bij deze reconstructie zal de hemelwaterafvoer losgekoppeld worden van het riool. Daarnaast is het belangrijk dat de wijk Rijen Noord-Oost een mooie groene wijk blijft met veel passend groen in het openbaren gebied. De aanwezigheid van bomen en struiken is noodzakelijk om de biodiversiteit en een aangename verblijfsgebied te hebben. Misschien geeft dit de inwoners ook de motivatie om hun tuinen eveneens te voorzien van meer groen zodat het vallend hemelwater via de natuurlijk weg zal worden afgevoerd naar de bodem. De volgende straten worden in dit project meegenomen; Riekevoort, Mosselaar, Doornbos, Sterkehoeve, Zaaren, Breebroek en Wouwerbroek. Op de website https://leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost vind je meer gedetailleerde informatie.

 

Terug naar Nieuws overzicht