Kern ’75 actueel: Wachtgeld wethouders

12 januari 2022

Met het vertrek van wethouder Diepstraten discussie ontstaan over wachtgeld in onze gemeente. In de berichten van de laatste weken zijn hier veel woorden over geschreven en het nodigt Kern ’75 uit om hier meer duidelijkheid over te verschaffen. Alhoewel wij in principe tegen het wachtgeld zijn als een wethouder vrijwillig vervroegd opstapt binnen een bestuursperiode, heeft een wethouder in Nederland wel het recht om een uitkering te ontvangen na beëindiging van het wethouderschap, zo ook voormalig wethouder Diepstraten en eventueel in de toekomst wethouder Stinenbosch-Kools.

Als Kern ’75 zijn wij in principe tegen wachtgeld bij vroegtijdig vrijwillige vertrek binnen een bestuursperiode als wethouder. Als een werknemer in het bedrijfsleven bij de werkgever ontslag neemt vervalt de WW-uitkering, waarom krijgt een wethouder dan wel een uitkering?

Het ambt van wethouder is bijzonder complex. Als wethouder ben je voor veel verantwoordelijk, maar je bent niet de leidinggevende van de ambtenaren. Daarnaast kan een wethouder geen aanspraak maken op een WW-uitkering als bijvoorbeeld de partij niet terugkomt in de volgende coalitie. Er zijn dus verschillende punten waarop een wethouder een andere positie heeft ten opzichte van een werknemer in het reguliere bedrijfsleven.

Bovenal willen we in onze gemeente kwalitatief goede wethouders om onze gemeente nog mooier te maken. Deze wethouders zijn vaak werknemers die hiervoor een vast contract met respectievelijke zekerheden moeten opzeggen om aan de slag te kunnen als wethouder. Wij zijn dan ook blij dat er een wachtgeldregeling is in Nederland die een financieel vangnet is voor wethouders, zodat ze hun ambt zo goed als mogelijk kunnen vervullen.

Kern ’75 vindt dat publiek geld goed en zorgvuldig besteed moet worden. Als de wachtgelduitkering ervoor zorgt dat wij de goede wethouders in onze gemeente kunnen krijgen en dat zij goed hun werk kunnen doen, dan vinden wij dat noodzakelijke en verplichtte kosten. Kiest een wethouder ervoor om vroegtijdig vrijwillig op te stappen binnen een bestuursperiode dan vinden wij dit niet noodzakelijk. We zullen hier aandacht voor vragen bij de wetmakers in den Haag. Tot de tijd dat hier verandering in komt, blijft elke wethouder recht hebben op de wachtgelduitkering zoals deze nu is.

Kern ‘75

Terug naar Nieuws overzicht