Kern ’75 Actueel: Gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2022

7 februari 2022

Afgelopen week was de één na laatste raadvergadering van deze raadsperiode. Er zijn weer enkele belangrijke besluitengenomen.

Achter de Tuintjes
Zoals eerder gemeld door Kern ’75 willen we een compleet nieuw sporthal voor de inwoners van Gilze op de locatie waar de sporthal nu ook staat. Ja, het gaat duurder worden, maar we bouwen een sporthal ook niet voor 10 jaar, maar voor 40 jaar. Kern ’75 zal achter de keuze blijven staan om een energie neutrale nieuwe sporthal te gaan bouwen.

Wilhelminaplein
We hebben het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de planuitwerking voor een nieuw groen en beleefbaar plein uit te werken. Wel is belangrijk het project samen op te laten lopen met de bouw van de supermarkt.

Riekevoort en Mosselaar
Mooi te melden is dat samen met de inwoners een mooi plan is gemaakt. Naast het oppakken van de wortelopdruk worden de straten meteen duurzaam, klimaatbestendig, fietsvriendelijk, inclusief en veilig heringericht. Complimenten aan wethouder van der Veen en de bewoners om samen tot mooi plan te komen.

Groen en spelen in Centrumplan Gilze
Bewoners hadden de politiek benaderd met een noodkreet dat het project niet loopt zoals gewenst. Kern ’75 is met de inwoners gaan praten en samen zijn we tot de conclusie gekomen dat het verstandig is om het plan af te maken zoals gepland was, want nu niets doen is ook geen optie. Maar ook afgesproken is dat we samen gaan kijken wat we nog toe kunnen voegen aan het plan om het gebied nog mooier te maken. Binnenkort gaan we samen met de bewoners hier verder over brainstormen en van het vervolg houden we u zeker op de hoogte.

Tussen de Leijen
We voegen 375 woningen toe aan Rijen. Dit is mooi nieuws voor onze inwoners. Er komt een goede mix van huur- en koopwoningen in een mooi groen plangebied. Natuurlijk willen we dat deze woningen vooral beschikbaar komen voor onze eigen inwoners of mensen die binding hebben met onze gemeente.

Siertuin D’n Overkaent
Een onderwerp dat iets eigenlijk geen aandacht heeft gekregen is dat we besloten hebben voor de verplaatsing van Groeituin Floralia naar Siertuin D’n Overkaent. Kern ’75 is trots dat we Henk op de achtergrond hierbij hebben kunnen steunen. De tuin blijft een mooie bestemming houden waar alle partijen trots op kunnen zijn.

Lijkt het u leuk om mee te praten en/of actief te worden in de politiek? Kern ’75 nodigt u uit om contact op te nemen via onze website, info@kern75.nl of onze fractieleden.

Terug naar archief overzicht