Kern ’75 actueel: Vragen en antwoorden project Spoorzone Rijen

13 februari 2022

Waarom worden de huizen aan de Julianastraat west opgekocht door de gemeente?
Hiervoor zijn twee redenen:
1) Voor de bouw van de onderdoorgang is een bouwwerkplaats nodig op de plek waar deze wordt gerealiseerd. Deze moet vanuit economische redenen zo dicht mogelijk bij de bouwlocatie zijn.
2) De onderdoorgang wordt in zijn geheel iets naar het westen opgeschoven om op een ideale lijn aan te sluiten op beide straten. Dit is voor elke variant van de onderdoorgang noodzakelijk. Met deze verschuiving komt de lijn van de onderdoorgang aan de zuidkant van het spoor exact op de gevel van de aanwezige woningen.

Hoe worden de huizen aan de Julianastraat opgekocht door de gemeente?
Deze worden getaxeerd door een makelaar en gewogen in relatie tot de huidige marktprijs. Dit bedrag is het aankoopbedrag van de woning en het perceel. De huidige eigenaren mogen voor een klein bedrag per maand de woning blijven huren totdat het project van start gaat. Indien een eigenaar de woning niet wil verkopen volgt er een onteigeningsprocedure. Dit laatste wil de gemeente zeker voorkomen.

Wordt het monumentale pand behouden wat op de hoek staat van de Julianastraat/Parallelweg?
Ja, van het pand is de voorgevel monumentaal en wordt zeker behouden. De voorgevel zal een prominenten plek behouden in de Spoorzone.

Waarom een 3e tunnel in Rijen?
Het perron moet aangepast worden omdat het nu een onveilige situatie is. Van een perron in het midden gaat het 2 buitenperrons worden. Dit is net zoals het station Reeshof.

Wat als we geen 3e tunnel willen?
Omdat er dan geen veilige oversteek gemaakt kan worden voor de treinreizigers zal ProRail het station waarschijnlijk saneren en daarmee zouden we deze openbaarvervoersvoorziening kwijtraken. Geen enkele politieke partij wil in deze situatie komen.

Uit welke keuze tunnel hebben we?
Een fiets-voetgangerstunnel of een auto te gast tunnel waar naast fietsers en voetgangers ook auto en hulpdiensten zoals brandweer, politie, huisartsenpost en ambulance door mogen. Dus geen vrachtverkeer!

Waarom auto’s en hulpdiensten door de tunnel?
Hulpdiensten zouden ook door de andere tunnels kunnen, maar dan kunnen ze niet voldoen aan de afgesproken aanrijtijden. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat hulpdiensten net te laat komen bij bijvoorbeeld een ongeval, brand of ander persoonlijk drama. Je zou het maar meemaken dat de ambulance, politie, brandweer of huisartsenpost net te laat is in een levensbedreigende situatie.

Is de auto te gast onderdooorgang onveilig?
Nee, rapporten van gerenommeerde engineeringsbureaus geven aan dat het een veilige onderdoorgang wordt. Deze is eveneens getoetst VVN en de politie. Wel moet het zo ingericht worden dat het onaantrekkelijk wordt voor auto’s gebruik te gaan maken van de onderdoorgang. Deze aanpassing wordt al gemaakt vanaf de Ericssonstraat. Kern ’75 adviseert de gemeente wel om fietsgoten bij de trappen aan te brengen zodat inwoners een keuze kunnen maken.

Kunnen we voorkomen dat er nooit ongelukken gebeuren tussen auto’s, fietsers en voetgangers?
Nee, maar dat ligt dan over het algemeen niet aan de weginrichting, maar aan de gebruikers.

Is de helling van gemiddeld 4% dan echt te stijl?
Nee, rapporten van gerenommeerde bureaus geven aan dat de helling goed te doen is met fietsers. In de rapporten wordt deze hellingshoek aangeduid als minder comfortabel. Zowel het SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en Stichting ZET  als Accent Adviseurs hebben aangegeven dat de onderdoorgang realistisch en veilig is maar dat deze minder comfortabel is om als fietser gebruik van te maken

Hoeveel kost het de gemeente?
Tot op heden is 10.5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt over 40 jaar of meer afgeschreven. Daarnaast zit er een extra bedrag in de begroting voor eventuele tegenvaller.

Het project wordt duurder en wie moet dit dan betalen?
Gemeente heeft samen met het Rijk, ProRail en Provincie afspraken gemaakt over een verdeling van kosten. Als het project duurder wordt dan moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt.

Zitten de meerkosten in alleen de aanleg van de onderdoorgang?
Nee, de meerkosten zitten in het totale project. Denk aan aankoop van percelen, onderzoeken, ambtelijke uren enz. De onderdoorgang is maar een klein deel van het totale project. Onterecht wordt daar nu de aandacht op gevestigd in de publieke discussie.

Wat is het verschil in kosten tussen de fiets- voetgangers onderdoorgang en een auto te gast onderdoorgang?
Ca. 2-3 miljoen. Het totaal te investeren bedrag is met de kennis van 2021 ingeschat op ca. € 60 miljoen. De exacte verdeling van het totale bedrag wordt nader besproken tussen Provincie, Rijk, ProRail en Gemeente.

Zijn de meerkosten voor een auto te gast onderdoorgang voor de gemeente?
Nee, hier zit een verdeling in tussen Rijk, provincie, gemeente en ProRail.

Wat zijn de werkelijke extra kosten voor de gemeente voor de auto te gast tunnel?
Ervan uit gaande dat de kosten gedeeld worden is het maximaal €750.000. Maar dit bedrag is niet te specificeren omdat het vasthangt aan het totale project. Dit bedrag wordt dus ook in 40 jaar of meer afgeschreven. We hebben met een auto te gast tunnel voor een relatief kleine investering.

Terug naar archief overzicht