Kern ’75 actueel: We zijn trots op het nieuwe Bisschop de Vetplein

14 juni 2022

Van Idee tot Opening

Reuzen die op de vijfsprong uitkwamen. De opening trok veel publiek. Inwoners uit Gilze zijn betrokken bij ‘de Tip’. Kern’75 is trots op het nieuwe Bisschop de Vetplein. Want de fractie en diverse leden waren betrokken tussen idee en opening.

Idee
In 2016 had Kern´75 het idee om naar de inrichting van het Bisschop de Vetplein te kijken. In het nieuwe structuurplan Gilze werd het plein genoemd als ‘De huiskamer van Gilze’ met ambitie om het plein te versterken als spil tussen winkels, maatschappelijke voorzieningen en horeca.

Tijdens een drukke bijeenkomst in de Schakel kwamen er veel ideeën naar voren. Een werkgroep werd gevormd door betrokken inwoners. De werkgroep heeft de ideeën verder uitgewerkt in enkele ontwerpen. Het plan van de werkgroep is aan de gemeente aangeboden.

In het coalitieprogramma 2018-2022 is geld vrijgemaakt om het plein aan te pakken. De ontwerpen van de werkgroep zijn door Jeroen Marseille uitgewerkt. Een klankbordgroep was betrokken.

Ontwerp
Uitgangspunt voor het ontwerp was een plein met meer groen en een minder harde overgang tussen de verkeersruimte en het verblijfsgebied. Daarnaast is het hoogteverschil meer geleidelijk gemaakt. De historische vijfsprong is in ere hersteld. Het plein is ingericht als 30 km/h zone en de kruising is gelijkwaardig qua voorrang.

Tijdens de werkzaamheden is het riool vernieuwd. Onder het plein is een bezinkbassin aangelegd dat regenwater kan bergen en langzaam de grond in laat zakken. Een regenwater-goot die over het plein slingert symboliseert het belang van water.

In het ontwerp is er ruimte voor terrassen bij Café de Tip en de Huyskamer. Door verplaatsing van de boomput en minder parkeerplaatsen heeft het nieuwe plein een rustigere uitstraling.

Opening
Corné Machielsen, onze nieuwe wethouder, verrichte de opening. Hij was vanaf de idee fase betrokken als lid van de werkgroep. Hoe mooi is dat. De organisatie van de opening was ook een burgerinitiatief van vrijwilligers van de Gilse Reus.

Terug naar archief overzicht