Kern 75 actueel: Begroting Gilze & Rijen 2023 continuïteit en stabiliteit

16 november 2022

In de raadsvergadering van 10 november hebben we als raad de begroting van 2023 vastgesteld. Een bijzonder moment want het is de eerste begroting van de nieuwe coalitie die is gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar.

In de begroting van 2023 is te zien waar we in onze gemeente ons geld aan besteden. Een heel groot deel van begroting wordt besteed aan uitvoering van bestaand beleid. Beleid wat we in de afgelopen jaren hebben uitgewerkt en ingevoerd loopt gewoon door van de vorige naar de huidige raadsperiode. Iets wat met name de nieuwe oppositiepartijen soms lijken te vergeten. Maar uiteraard is er zeker ook ruimte voor nieuwe plannen.

Twee van die plannen geven we graag wat extra aandacht;

Groenvisie en openbaar groen
In de begroting van 2023 (en ook van 2024) is er ruim Euro 200.000 per jaar extra gereserveerd voor onderhoud van openbaar groen en het opstellen van een groenvisie. Een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van Kern ’75. De kwaliteit van het openbaar groen in al onze kernen moet beter en met deze extra middelen geven we daar een sterke impuls aan. De groenvisie is vooral bedoeld om nieuwe kansen te zien en initiatieven mogelijk te maken om meer biodiversiteit en klimaatadaptief groen toe te voegen.

Sporthal Achter de Tuintjes
Het krediet voor de nieuwbouw van Achter de Tuintjes is ook opgenomen in deze begroting. Dat betekent dat we ook met dit project volle vaart vooruit kunnen. Het ontwerp is zo goed als klaar, dus er kunnen nu snel grote stappen gemaakt worden. Zodat Gilze net als Rijen de beschikking krijgt over een moderne, duurzame en geheel nieuwe sporthal.

Tot slot
Wij begrijpen dat we met het vaststellen van deze begroting 2023 een investering vragen van onze inwoners. Maar de begroting laat ons zeker zien dat deze investering wordt ingezet om onze kernen duurzamer, groener en socialer te maken.

Als jij ook je steentje wil bijdragen, kun je ons benaderen via info@kern75.nl

Terug naar archief overzicht